Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen komen. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, gedragsproblemen of omdat de school te ver weg ligt.

  Het Breed Sociaal Loket regelt leerlingenvervoer. Daarvoor heeft de gemeente een contract afgesloten met Taxi Gomes. Het Breed Sociaal Loket biedt verschillende vergoedingen voor de vervoerskosten van uw kind. Het gaat daarbij altijd om vervoer tussen uw woonadres en de passende school die het dichtst bij is. Er is een vergoeding voor:

  • de fiets
  • het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • voor (aangepast) vervoer met bus of taxi
  • voor openbaar vervoer

  De medewerkers van het Breed Sociaal Loket informeren u graag over de bestaande regelingen.

  Bel of mail ons

  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via het contactformulier.

  Wilt u direct een aanvraag doen voor het leerlingenvervoer? Vul dan het aanvraagformulier compleet in en stuur deze op naar de gemeente Lopik.

  Breed Sociaal Loket gemeente Lopik
  Raadhuisplein 1
  3411 CH Lopik

 • Hoe werkt het?

  U kunt een vergoeding aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

  Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

  Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen vergoeding aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld. U moet wel het aanvraagformulier insturen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient (per kind) een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier. Deze vindt u bij 'openbare documenten' onderaan deze pagina.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van het Breed Sociaal Loket of u een vergoeding krijgt of dat uw kind met aangepast vervoer naar school vervoerd wordt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Openbare documenten