Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Vergoeding vervoer

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kind(eren) niet in de weg staan. U kunt bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente Lopik een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind(eren). Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

  De gemeente Lopik heeft in haar verordening van 2014 de volgende vergoedingen opgenomen:

  • Fietsvergoeding
  • Vergoeding openbaar vervoer
  • Vergoeding begeleiding openbaar vervoer
  • Vergoeding eigen vervoer

  Aangepast vervoer

  Indien bovenstaande opties niet van toepassing zijn is er nog de mogelijkheid om uw kind(eren) met aangepast vervoer naar school te laten gaan. De gemeente Lopik heeft hiervoor een contract afgesloten met Taxi Gomes. 

  Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met het Breed Sociaal Loket van de gemeente Lopik.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een vergoeding aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

  Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

  Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen vergoeding aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld. U moet wel het aanvraagformulier insturen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient (per kind) een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier. Deze vindt u bij 'openbare documenten' onderaan deze pagina.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van het Breed Sociaal Loket of u een vergoeding krijgt of dat uw kind met aangepast vervoer naar school vervoerd wordt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Openbare documenten