Nevenfuncties gemeenteraadsleden

Home > Inwoners > Nevenfuncties gemeenteraadsleden

Nevenfuncties gemeenteraadsleden

 • Wat is het?

  Dhr. N. Kramer

  • Junior adviseur bij Senze

  Mevr. G.E. van Delft

  • Voorzitster Stichting De Overkant
  • Voorzitster Rode Kruis, afdeling Lopik/Polsbroek

  Dhr. A.G.M. van Schaaik

  • Werkzaam als agrariër
  • Secretaris CLV De Samenwerking
  • Voorzitter LVV
  • Penningmeester/bestuurslid LTO Zuidwest Utrecht

  Dhr. T.J.G. van Vliet

  • Werkzaam bij een groothandel in automaterialen, Prima Parts te Nieuwegein

  Dhr. A.A. Strien

  • Werkzaam bij Terberg Benschop

  Mevr. C.P. Hogendoorn-van Wijngaarden

  • Secretaris commissie van beheer Verenigingsgebouw Jaarsveld
  • Werkzaam als notarisklerk bij Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen

  Mevr.  M.C.E.M. Chaigneau-Snoeck

  • Werkzaam als groepsleerkracht basisschool De Nieuwe Wiel te Lopik

  Mevr. W.Chr. de Groot

  • Secretaris Rode Kruis Lopik
  • Lid werkgroep Alzheimer Café Lopik

  Mevr. B. de Kruijf

  • Werkzaam als HR medewerkster bij Stichting Leger des Heils

  Dhr. B. de Leede

  • Werkzaam als agrariër

  Mr. H.J. Dekker

  • Werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
  • Lid van beroepscommissie Jonge Socialisten i/d PvdA