Rioolaansluiting aanvragen

Home > Inwoners > Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

 • Wat is het?

  De gemeente staat voor een aansluiting van uw huisaansluiting op het openbare riool op openbaar terrein. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of wilt u een extra aansluiting, dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente via gemeente@lopik.nl

  De gemeente kan tegen betaling van de aansluitkosten (op nacalculatie) de aansluiting verzorgen tot aan de perceelgrens van uw terrein. De gemeente heeft enkele bevoegde en gecertificeerde aannemers die deze werkzaamheden in het openbaar gebied of aan het hoofdriool mogen uitvoeren. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

  Aandachtspunten;

  • Straat-, dak- grondwater mag niet op het vuilwater riool worden aangesloten en moet naar de watergang. Is hier geen mogelijkheid voor dan wordt in overleg een andere mogelijkheid besproken. U dient dan uw aansluitleiding(en), schoon en vuilwater, gescheiden aan te leveren.
  • Op het bedrijventerrein gelden andere regels vanwege een verbeterd gescheiden stelsel (drie leidingstelsel).
  • U mag zelf geen werkzaamheden verrichten in het openbaar gebied. Wordt dit wel gedaan dan worden de herstelkosten aan u doorberekend.
 • Hoe werkt het?

  Wilt u aansluiting dan dient u een aanvraag in bij de gemeente (gemeente@lopik.nl)

  Hierin vermeldt u;

  • Uw naam, adres en andere contactgegevens
  • Wat u wilt aansluiten (woning, bedrijfspand, of ander opstal)
  • Aantal aansluitingen (meerdere woningen, panden)
  • Hoeveel liter er per dag wordt geloosd
  • Temperatuur van het te lozen water (proceswater o.i.d.)
  • Waar u wilt aansluiten (d.m.v. een tekening als bijlage)

  Na beoordeling en goedkeuring krijgt u een aansluitvergunning met bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden is het aanleveren van een revisie van de aansluitleiding in dwg of dxf (autocad) conform de NLCS voor zowel uw eigen terrein als het openbaar gebied.

  Naast de aanlegkosten moet u altijd een rioolaansluitvergoeding betalen aan de gemeente.

  Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.

 • Handige links