Starterslening

Home > Inwoners > Starterslening

Starterslening

 • Wat is het?

  Wat is een starterslening?

  De Starterslening biedt startende huizenkopers de mogelijkheid nét dat beetje extra te lenen waardoor u uw eerste woning kan kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten) en de maximale hypotheek. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw (eerste) hypotheek bij de bank.

  Aanvragen starterslening

  Indien u een starterslening wilt aanvragen dient u eerst een belangstellendenformulier* van de gemeente Lopik in te vullen met als bijlage de door alle partijen getekende koopovereenkomst. Deze stuurt u naar gemeente@lopik.nl of via de post naar Postbus 50, 3410 CB Lopik.  Het belangstellendenformulier wordt getoetst aan de verordening VROM starterslening gemeente Lopik 2016.

  Indien uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de verordening* krijgt u een op naam gesteld aanvraagformulier toegestuurd welke u rechtstreeks (voorzien van alle benodigde bijlagen) aan de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) dient te sturen.

  Indien uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden in de verordening of het budget is niet toereikend, laat de gemeente u dit schriftelijk weten.

  * (Belangstellendenformulier en Verordening; zie 'Openbare documenten' - onderaan deze pagina.)

  Voor wie is de lening?

  • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
  • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
  • Deze regeling is van toepassing op personen die minimaal 1 jaar inwoner van de gemeente Lopik zijn of studerende kinderen die binnen 1 jaar na afronding van de studie zich weer in Lopik willen vestigen en voor hun studie minimaal 3 jaar aaneengesloten in Lopik hebben gewoond. Daarnaast van toepassing op personen die een economisch of maatschappelijke binding hebben met de gemeente.
  • Leeftijdsgrens: 18 tot 35 jaar.
  • Een starterslening is alleen mogelijk voor de aankoop van een woning in Lopik die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.
  • Deze regeling is niet van toepassing op lening aanvragen voor het verwerven van woningen van woningcorporaties.

  Condities

  • De Starterslening bestaat uit twee delen:

   1. Een leningsdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.

   2. Een leningsdeel dat oploopt: de Combinatielening.

   Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

  • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
  • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar.
  • Voor bestaande bouw bedraagt de maximale koopsom (incl. verwervingskosten) € 225.000,-.
  • Voor nieuwbouw bedraagt de maximale koopsom (incl. verwervingskosten)
   € 212.500,-.
  • Voor de bepaling van de verwervingskosten rekent SVn  6% aan bijkomende kosten voor onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, de hypotheekadviseur, akte van levering en borgtochtprovisie NHG.
  • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten en is maximaal € 30.000,-.
  • Het totaal van de eerste hypotheek (van de bank) en de Starterslening samen mogen niet groter zijn het geldende maximum ten opzichte van de waarde van de woning (Loan to value). Voor 2017 geldt een maximum van 101%.
  • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.
  • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen die strijdig zijn met de Starterslening.

  Vragen

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Lopik 0348-559955 of bij SVn.

 • Openbare documenten