Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, maakt u een afspraak bij de gemeente waar u wilt trouwen. Dit doet u ruimschoots voor de huwelijksdatum.

  Verkorte ceremonie door ambtenaar burgerlijke stand

  - Deze verkorte versie duurt maximaal 30 minuten.

  - De gemeente wijst een trouwambtenaar aan die het huwelijk sluit of het partnerschap registreert.

  - Er is van te voren geen contact met de ambtenaar.

  - Er is geen bode aanwezig.

  - Er mogen maximaal 15 personen bij de ceremonie aanwezig zijn (dit is incl. bruidspaar).

  - De ambtenaar houdt een standaard toespraak.

  - Er is geen ruimte voor toespraken van derden.

  - Deze ceremonie is mogelijk op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

  Ceremonie door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

  - De ceremonie duurt maximaal 45 minuten.

  - U kunt van te voren een gesprek met deze ambtenaar hebben.

  - Bij de ceremonie is een bode aanwezig, die uw gasten begeleidt en de ceremonie ondersteunt.

  - Het is mogelijk dat een derde een toespraak houdt.

  - Deze ceremonie is mogelijk op alle werkdagen en op zaterdag.

  Trouwambtenaar (BABS)

  Trouwambtenaren heten officieel Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS. Hun taak is huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren. Een paar weken van tevoren heeft het bruidspaar een gesprek met de trouwambtenaar om in detail de grote dag door te praten. De trouwambtenaar overlegt met u de details van uw huwelijksdag en draagt zorg voor een persoonlijke noot.

  Hier stellen de Lopikse trouwambtenaren zich voor. Wie wordt uw trouwambtenaar?

  Huwelijkslocaties Gemeente Lopik

  - Gemeentehuis Lopik, Raadhuisplein 1, 3411 CH te Lopik

  - Dorpshuis Polsbroek, Dorp 30, 3415 PE te Polsbroek

  Binnen de gemeente Lopik is het ook mogelijk om het huwelijk te sluiten op een eigen gekozen locatie. Hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek indienen gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB te Lopik.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • Wat kost het?

  Huwelijk € 348,70

  Huwelijk verkorte ceremonie € 164,90

  Huwelijk (zaterdag) € 601,00

  Huwelijk bijzonder huis (extra kosten) € 248,65

  Huwelijk zelfgekozen locatie € 825,30

  Omzetting part/huw in trouwzaal € 348,70

  Omzetten part/huw aan de balie € 32,95

  Leren trouwboekje € 54,55

  Plastic trouwboekje € 35,85

  Annulering huwelijk  (zonder bijzondere omstandigheden)  € 100,00

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig