Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. 

  Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Als u ook voor de kerk wilt trouwen, dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  De Ceremonie

  Verkorte ceremonie door ambtenaar burgerlijke stand

  . Deze verkorte versie duurt maximaal 30 minuten.

  . De gemeente wijst een trouwambtenaar aan die het huwelijk sluit of het partnerschap registreert.

  . Er is van te voren geen contact met de ambtenaar.

  . Er is geen bode aanwezig.

  . Er mogen maximaal 15 personen bij de ceremonie aanwezig zijn (dit is incl. bruidspaar).

  . De ambtenaar houdt een standaard toespraak.

  . Er is geen ruimte voor toespraken van derden.

  . Deze ceremonie is mogelijk op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

  Ceremonie door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

  . De ceremonie duurt maximaal 45 minuten.

  . U kunt van te voren een gesprek met deze ambtenaar hebben.

  . Bij de ceremonie is een bode aanwezig, die uw gasten begeleidt en de ceremonie ondersteunt.

  . Het is mogelijk dat een derde een toespraak houdt.

  . Deze ceremonie is mogelijk op alle werkdagen en op zaterdag.

  Trouwambtenaren heten officieel Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS. Hun taak is huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren. Een paar weken van tevoren heeft het bruidspaar een gesprek met de trouwambtenaar om in detail de grote dag door te praten. De trouwambtenaar overlegt met u de details van uw huwelijksdag en draagt zorg voor een persoonlijke noot.

  Hier stellen de vier Lopikse trouwambtenaren zich voor. Wie wordt uw trouwambtenaar?

  Huwelijkslocaties Gemeente Lopik:

  Gemeentehuis Lopik, Raadhuisplein 1, 3411 CH te Lopik

  Voormalig Gemeentehuis Benschop, Dorp 182, 3405 BH te Benschop

  Dorpshuis Polsbroek, Dorp 30, 3415 PE te Polsbroek

  Binnen de gemeente Lopik is het ook mogelijk om het huwelijk te sluiten op een eigen gekozen locatie. Hiervoor kunt u schriftelijk een verzoek indienen gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 50, 3410 CB te Lopik.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Meenemen

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

 • Wat kost het?

  Huwelijk € 329,60

  Huwelijk verkorte ceremonie € 156,00

  Huwelijk (zaterdag) € 568,00

  Huwelijk bijzonder huis (extra kosten) € 235,00

  Huwelijk zelfgekozen locatie € 780,00

  Omzetting part/huw in trouwzaal € 329,60

  Omzetten part/huw aan de balie € 31,20

  Leren trouwboekje € 50,80

  Plastic trouwboekje € 33,90