Voorkom stalbranden

Home > Inwoners > Voorkom stalbranden

Voorkom stalbranden

  • Wat is het?

    Een stalbrand heeft grote impact. Een met zorg en hard werken opgebouwd agrarisch bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact op de agrariër, diens gezin, de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners. Daarbij heeft een stalbrand gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit (op korte en lange duur) en mogelijk ook voor de reputatie van het bedrijf. Vaak beseffen mensen niet dat een brand zich razendsnel ontwikkelt. Tegen de tijd dat de brandweer ter plaatse operationeel is, is de getroffen stal meestal niet meer te redden. De brandweer richt zich dan op het behoud van aangrenzende gebouwen. Tot de brandweer er is, ben je op jezelf aangewezen.

    De folder ‘Brandveilige veestallen’ geeft veel informatie over het voorkomen van brand, brandrisico’s en de inzet van de brandweer. Ook worden tips gegeven wat je moet doen als je onverhoopt toch te maken krijgt met brand op je bedrijf. Meer informatie is te vinden op www.brandweer.nl/stalbrand

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig