Basisscholen

Home > Onderwijs > Basisscholen

Basisscholen

- Basisonderwijs (openbaar)

De Zomergaard

 - Basisonderwijs (protestants/christelijk) 

De Nieuwe Wiel

De Regenboog 

Eben Haëzerschool Jaarsveld

Eben Haëzerschool Polsbroek 

Eben Haëzerschool Benschop

Samuëlschool

Immanuëlschool

- Basisonderwijs (rooms-katholiek)

St. Victor

Gerardus Majella 

Basisschool Jan Bunnik