Peuteropvang in de gemeente Lopik vanaf 1 januari 2017

Home > Onderwijs > Peuteropvang in de gemeente Lopik vanaf 1 januari 2017

Peuteropvang in de gemeente Lopik vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 kunt u uw kind aanmelden voor peuteropvang bij een kinderopvangorganisatie in de gemeente Lopik die VVE gecertificeerd is. Alle ouders die gebruik willen maken van dit aanbod, krijgen een contract met een van de twee kinderopvangorganisaties.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij:

  • CKO de Ark: 06 – 29 06 39 49 | info@ckodeark.nl  | www.ckodeark.nl/locatie/peuteropvang-lopik/ ,
  • Spot4kids: 0348-769094 | administratie@spot4kids.nl. | www.spot4kids.nl/peuteropvang

Peuterspeelzaal wordt Peuteropvang

Peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet kinderopvang. Daarmee moeten alle peuterspeelzalen aan dezelfde (strengere) eisen voldoen als kinderdagverblijven. Dit vraagt van Stichting Peuterspeelzalen Lopik (SPL) een grote investering. Deze investering, samen met de bezuiniging op de subsidie zorgt ervoor dat de huidige peuterspeelzalen niet door kunnen gaan. Daarom zijn de gemeente Lopik, SPL, het onderwijs en de kinderopvang gaan zoeken naar een oplossing. Samen hebben we ervoor gekozen om het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij de kinderopvang.

Wat gebeurt er met de Stichting Peuterspeelzalen?

De Stichting Peuterspeelzalen Lopik houdt met ingang van 1 januari 2017 op te bestaan. De peuterspeelzalen van SPL worden overgedragen aan twee kinderopvangorganisaties: CKO De Ark en Spot4kids. De leidsters van SPL gaan mee naar deze organisaties.

Dezelfde manier van werken

De manier van werken met de kinderen bij de peuteropvang blijft hetzelfde als bij de peuterspeelzaal. Allereerst natuurlijk omdat de leidsters blijven en daardoor de kennis behouden blijft. Maar ook omdat de kinderopvangorganisaties en SPL dezelfde ideeën hebben over wat peuters nodig hebben. Zo blijven zij een aantrekkelijk dagprogramma aanbieden, bereiden de kinderen voor op de basisschool en zorgen ze voor een ‘warme overdracht’ naar de basisschool.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen  kunnen twee dagdelen extra naar de peuteropvang. Ouders ontvangen hiervoor van het consultatiebureau een indicatie Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Twee dagdelen extra peuteropvang betekent 5 uur extra spelen, leren en ontwikkelen.[1]

[1] De kinderopvangorganisaties zorgen zelf voor een passend aanbod in de kernen en kunnen daarmee afwijken van deze 5 uur. Kijk op hun website voor meer informatie of neem contact met hen op.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig