Register kinderopvang

Home > Onderwijs > Register kinderopvang

Register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u de kinderopvang in Lopik vinden.

Conform de verordening op de heffing en invordering van leges 2013 worden ook voor aanvragen kinderopvang leges geheven.