NL-Alert

NL-Alert

NL-ALERT CONTROLEBERICHT

Wat is het NL-Alert controlebericht?

Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Zo weet je zeker wat je moet doen als je in de buurt van een echte noodsituatie bent. Ga nu naar www.nl-alert.nl, stel je mobiel in, en help ook anderen met instellen.

Waarom wordt een NL-Alert controlebericht uitgezonden?

Aan de hand van het controlebericht kun je nagaan of jouw telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert.

Hoe weet ik dat het om een controlebericht gaat en niet om een noodsituatie?

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Het controlebericht bevat de volgende tekst:

NL-Alert 03-06-2019 12:00: CONTROLEBERICHT. Uw telefoon is juist ingesteld voor NL- Alert. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl

Wanneer zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit?

De overheid zendt controleberichten uit zodat je kan nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld.

Ik heb mijn mobiel niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht ontvangen. Hoe kan dat?

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Waarom heb ik meerdere controleberichten ontvangen?

Het NL-Alert controlebericht wordt gedurende een periode uitgezonden. Als je telefoon tijdens het uitzenden van een NL-Alert contact maakt met verschillende zendmasten kan het zijn dat je het bericht meerdere malen ontvangt.

Ik ontving het controlebericht later dan was aangekondigd. Hoe kan dat?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het bericht later hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uit stond, je toestel actief in gebruik was om bijvoorbeeld via internet een video te kijken of een app te downloaden, je in gesprek was of omdat je tijdelijk geen bereik had. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden en het doorsturen van het controlebericht door de providers naar alle mobiele zendmasten.

Ik heb mijn mobiel niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht ontvangen. Hoe komen jullie aan mijn nummer?

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. De overheid beschikt niet over jouw telefoonnummer. NL-Alert is anoniem. De werking van NL-Alert is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Ik heb mijn mobiel niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht ontvangen. Moet ik hier voor betalen?

Nee, NL-Alert is gratis.

Mijn mobiele telefoon geeft andere waarschuwingssignalen bij het controlebericht dan bij gewone berichten. Hoe kan dat?

NL-Alert is een alarmmiddel. Sommige mobiele telefoons geven een herkenbaar sirenegeluid als je een NL-Alert ontvangt. Aan de hand van het controlebericht kun je ervaren welk signaal jouw telefoon geeft zodra je een NL-Alert ontvangt.

Ik wil geen controleberichten ontvangen. Hoe kan ik mij afmelden voor controleberichten van NL-Alert?

Als je geen controleberichten wilt ontvangen, kun je de ontvangst van NL-Alert uitzetten op jouw telefoon. Let op: als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een noodsituatie. Op www.nl-alert.nl kun je nagaan hoe je NL-Alert op jouw mobiele telefoon kunt uitschakelen.

Zenden alle providers het controlebericht?

Ja, alle providers zenden NL-Alert uit via al hun netwerken.

NL-ALERT ALGEMEEN

Wat is NL-Alert?

Bij een ramp in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, kan de overheid je met NL-Alert alarmeren en informeren. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten, of dat je bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven vanwege explosiegevaar. Ga nu naar nl-alert.nl, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

In welke situaties zet de overheid NL-Alert in?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, een dreigende overstroming of noodweer.

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen?

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Hoe weet ik dat ik mijn telefoon goed heb ingesteld voor NL-Alert? Kan ik dit controleren?

Maandag 3 juni 2019 om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel goed ingesteld voor NL-Alert. Zo weet je zeker dat je ook een NL-Alert ontvangt als je in de buurt van een echte noodsituatie bent.

Wat staat er in een NL-Alert?

In een NL-Alert staat wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat je bij explosiegevaar uit het gebied moet blijven. Het bericht begint altijd met het woord ‘NL-Alert’.

Een voorbeeld: NL-Alert 21-08-2017 11:20 Explosiegevaar door Brand in Botlekgebied. Rookontwikkeling, sluit ramen en deuren.

Wat moet ik doen als ik een NL-Alert ontvang?

  1. Lees direct het bericht;
  2. Volg de instructies op;
  3. Informeer de mensen om je heen.

Wat is het dekkingsgebied van NL-Alert?

Overal in Nederland waar mobiele telefoons bereik hebben, kun je NL-Alert ontvangen. Alle providers zenden NL-Alert uit. Doordat NL-Alert gebruikmaakt van cell broadcast, werkt NL-Alert ook bij overbelaste netwerken.

Wie is de afzender van een NL-Alert?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de inzet van NL-Alert in zijn of haar gemeente. De berichten beginnen altijd met het woord ‘NL-Alert’.

Ik kan niet 24 uur per dag mijn telefoon aan hebben staan. Hoe word ik geïnformeerd over een noodsituatie?

NL-Alert maakt deel uit van een compleet pakket aan middelen dat de overheid kan inzetten in geval van een noodsituatie, zoals de sirenes, geluidswagens, regionale calamiteitenzenders en sociale media. In het geval van een noodsituatie kun je ook via deze andere middelen worden geïnformeerd. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen die NL-Alert ontvangen ook direct de mensen om hen heen informeren, zoals collega’s, klasgenoten en familie.

Ik woon in een grensstreek en maak gebruik van buitenlandse netwerken. Kan ik op buitenlandse netwerken ook een NL-Alert ontvangen?

Nee, je kunt NL-Alert alleen ontvangen op Nederlandse netwerken.

In welke talen kan ik een NL-Alert ontvangen?

NL-Alert berichten worden alleen in de Nederlandse taal verzonden. Informeer en help de mensen om je heen zodra je een NL-Alert ontvangt en vooral degenen die een andere taal spreken of hulpbehoevend zijn.

Ik ben verminderd zelfredzaam. Hoe moet ik omgaan met NL-Alert?

Als je verminderd zelfredzaam bent, is het belangrijk om met je naasten, zoals familie, buren en zorgverleners, te bespreken hoe zij je kunnen helpen in geval van een (dreigende) noodsituatie.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over NL-Alert?

Meer informatie over NL-Alert lees je op www.nl-alert.nl. Staat het antwoord op je vraag niet op de website? Neem dan contact op met ‘Informatie Rijksoverheid’ via www.rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal tarief).

Waarom is NL-Alert geen sms?

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via zendmasten van de providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Daarom werkt NL-Alert ook bij overbelaste netwerken. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en nummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

Waarom is er geen NL-Alert app?

Een app voldoet niet aan één van de belangrijkste kenmerken van NL-Alert. Een app werkt namelijk niet als het netwerk overbelast is. Juist bij noodsituaties kan dat voorkomen. Doordat NL-Alert werkt op een wijze die vergelijkbaar is met een radiosignaal, werkt NL-Alert ook als het netwerk overbelast is.

Van welke techniek maakt NL-Alert gebruik?

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via zendmasten van de providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Daarom werkt NL-Alert ook bij overbelaste netwerken. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en nummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend. De voordelen van cell broadcast en NL-Alert:

  • werkt ook bij overbelaste netwerken;
  • alleen ontvangst in het gebied van de noodsituatie;
  • beveiligd: alleen de overheid kan NL-Alert uitzenden;
  • anoniem: telefoonnummers en locatie van mensen zijn niet bekend.

Heeft NL-Alert gevolgen voor andere middelen die worden ingezet bij noodsituaties?

NL-Alert wordt ingezet bij een levensbedreigende of gezondheidsbedreigende situaties waarin acuut handelen van de mensen in het bedreigde gebied vereist is. NL-Alert maakt deel uit van een compleet pakket aan middelen dat de overheid kan inzetten, zoals de sirenes, regionale calamiteitenzenders en sociale media. Per noodsituatie wordt bekeken welke middelen het meest effectief zijn om mensen te bereiken en te informeren.

Gaan de sirenes verdwijnen?

De sirenes (Waarschuwings- en Alarmeringssysteem, WAS) blijven tot 1 januari 2020 inzetbaar. Het WAS kan bij een beperkt aantal incidenten worden ingezet (voornamelijk bij grote branden), gekoppeld aan slechts één vaststaand handelingsperspectief: ga naar binnen, sluit deuren en ramen, en luister naar de calamiteitenzender. Eén van de grootste voordelen van NL-Alert is dat het bij alle noodsituaties kan worden ingezet om mensen te waarschuwen én informeren over wat er aan de hand is en wat zij het beste kunnen doen. Bijvoorbeeld dat mensen bij explosiegevaar of een terroristische aanslag een gebied moeten verlaten of dat er problemen zijn met het drinkwater.

Wat is het verschil tussen NL-Alert, AMBER Alert en Burgernet?

AMBER Alert en Burgernet zijn afzonderlijke diensten met een ander doel dan NL-Alert.

AMBER Alert is een landelijk waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen, waarbij via verschillende media (waaronder sms) wordt gevraagd te helpen bij de opsporing van een vermist kind.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Burgernet kan op lokaal niveau worden ingezet bij de opsporing van vermiste personen (kinderen en volwassenen) maar daarnaast ook voor andere (heterdaad)incidenten, waarbij deelnemers via een spraak- of sms-bericht worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de veiligheid van hun wijk of buurt. Bij burgernet meldt men zich vrijwillig aan.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Bij een ramp in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Je ontvangt een bericht op je mobiel waarin staat wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. NL-Alert werkt niet met sms-berichten, maar op basis van cell broadcast. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

NL-ALERT EN JE MOBIELE TELEFOON

Hoe merk ik aan mijn mobiele telefoon dat ik een NL-Alert heb ontvangen?

Je telefoon geeft een geluidsignaal af en/of trilt, afhankelijk van de instellingen. Op het display zie je direct het bericht van NL-Alert staan.

Kan ik NL-Alert ontvangen als het mobiele telefoonnetwerk overbelast is?

Ja, NL-Alert werkt óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via zendmasten van de providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Kan ik NL-Alert ontvangen als ik geen bereik heb of mijn telefoon uit staat?

Nee, als je telefoon geen netwerkbereik heeft of je telefoon uit staat, kun je geen NL-Alert ontvangen.

Kan ik NL-Alert ontvangen op mijn vaste telefoon?

Nee, op dit moment werkt NL-Alert alleen op mobiele telefoons.

Kan ik NL-Alert ontvangen op mijn mobiele telefoon met prepaid-kaart?

Ja, met een mobiele telefoon met prepaid-kaart kun je óók NL-Alert ontvangen. Ook als je geen beltegoed op de kaart hebt staan.

Ontvang ik een NL-Alert als ik het gebied in ga waar een noodsituatie is?

Ja, zolang de waarschuwing geldt, wordt NL-Alert uitgezonden. Als je het gebied ingaat of jouw telefoon aanzet, ontvang je een NL-Alert. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Moet ik betalen voor NL-Alert?

Nee, NL-Alert is gratis.

Hoe komt de overheid aan mijn mobiele nummer? Wordt mijn nummer geregistreerd?

Nee, NL-Alert is anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet, vergelijkbaar met een radiosignaal. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Loopt mijn batterij sneller leeg als ik NL-Alert heb ingesteld?

Elke functie die je op je mobiele telefoon gebruikt, vraagt in meer of mindere mate batterijcapaciteit. Als je NL-Alert instelt op je telefoon is het effect daarvan op je batterijverbruik zeer beperkt.

Wat doe ik als ik NL-Alert niet meer wil ontvangen?

Op www.nl-alert.nl staan de instructies hoe je NL-Alert op jouw telefoon kunt uitschakelen. Let op: als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een noodsituatie.