Weet jij hoe hoog het water in jouw woning stijgt?

Home > Openbare orde en veiligheid > Weet jij hoe hoog het water in jouw woning stijgt?

Weet jij hoe hoog het water in jouw woning stijgt?

Het hoogwater- en stormseizoen is begonnen. De komende maanden kun je te maken krijgen met hoge waterstanden en overstromingen. De Lekdijk beschermt Lopik tegen hoogwater in de rivier. Toch kan het misgaan. Wat dit voor jou betekent, zie je op www.overstroomik.nl.

In de winter en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater. In deze periode moeten rivieren als de Lek, Neder-Rijn meer regenwater afvoeren dan in andere seizoenen en bij invallende dooi in de Alpen ook veel smeltwater.

Hoogwater in de Neder-Rijn of Lek

Bij een overstroming vanuit de Neder-Rijn of Lek komt een groot deel van de provincie Utrecht onder water te staan. Het water bereikt bijna alle gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort. Maar ook Lopik. De hoogte van het water varieert van een halve tot soms wel vier meter. Alleen de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug blijven grotendeels droog.

De gevolgen

In de provincie Utrecht kunnen meer dan een miljoen mensen getroffen worden door een overstroming vanuit de Neder-Rijn en Lek. Er is dan sprake van tientallen miljarden euro’s aan schade, mede omdat de belangrijkste verkeersaders van Nederland en de water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen langdurig worden uitgeschakeld. Ook is de kans op veel slachtoffers groot. Het duurt weken tot maanden voordat alle schade is hersteld en de provincie weer volledig bewoonbaar is.

Dijkversterking Centraal Holland

De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Om een ramp voor te zijn neemt zij maatregelen tegen wateroverlast en overstromingen. Dat is nodig want de zeespiegel stijgt en rivieren zullen vaker en meer water af moeten voeren.

In gebieden zoals de provincie Utrecht met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade investeren de waterschappen komende jaren extra in dijkverbetering.

De vier waterbeheerders de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Van Rijnland, waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Midden-Nederland werken samen in de projectorganisatie Dijkversterking Centraal Holland. Door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven verbetert de veiligheid van een groot gebied. De komende maanden wordt onderzocht welk deel van de dijk precies versterkt moet worden. Voor meer informatie zie: www.centraalholland.nl en www.hdsr.nl.

Als het toch misgaat

Ondanks alle inspanningen is 100 procent veiligheid niet te garanderen. Als het misgaat, kan het zijn dat je jezelf enige tijd moet zien te redden. Bij een dreigende overstroming is het namelijk niet altijd mogelijk om het gebied op tijd te verlaten. In dit geval moet je zelf op zoek gaan naar een droge locatie. Houdt er bovendien rekening mee dat hulpdiensten niet snel in staat zijn iedereen te bereiken of te helpen. Dit duurt minstens enkele dagen.

Overstroom ik

Op de website www.overstroomik.nl kun je zien of jij ook te maken kan krijgen met een overstroming. Op basis van jouw postcode geeft de website aan hoe hoog het water komt en wat je kunt doen om jezelf in veiligheid te brengen.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig