22 oktober t/m 4 november: Wegwerkzaamheden kruisingen Lopikerweg West met Zijdeweg, Damweg en Wielsekade

Home > Projecten > 22 oktober t/m 4 november: Wegwerkzaamheden kruisingen Lopikerweg West met Zijdeweg, Damweg en Wielsekade

22 oktober t/m 4 november: Wegwerkzaamheden kruisingen Lopikerweg West met Zijdeweg, Damweg en Wielsekade

Dit item is verlopen op 06-11-2020.

Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en met subsidie van de provincie Utrecht wordt het fietspad vanaf IJsselstein tot Schoonhoven verbreed. Aansluitend op dit project worden enkele kruisingen aan de Lopikerweg West opnieuw ingericht. Hieronder leest u meer over deze werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kruisingen met de Zijdeweg en de Damweg/Wielsekade, zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.

Locatie werkzaamheden kruisingen

Planning en bereikbaarheid

Aannemer EVS Infrabouw BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Lopik. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen en stellen daarom alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken. De woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. De planning van de werkzaamheden is als volgt.

Zijdeweg en kruising Zijdeweg

We voeren werkzaamheden uit aan de Zijdeweg tussen donderdag 22 oktober en dinsdag 27 oktober van 07.00 uur tot 17.00 uur. De Zijdeweg blijft gedurende deze periode geheel afgesloten vanaf de kruising Wielsekade tot de kruising Lopikerweg West.

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Zijdeweg worden er werkzaamheden aan de kruising van de Lopikerweg West uitgevoerd ter voorbereiding van het aanbrengen van de nieuwe asfalt toplaag. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is de gehele kruising op donderdag 22 oktober en maandag 26 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer wordt gedurende de afsluiting van de kruising omgeleid via de Damweg en de Vrijheidslaan. De Zijdeweg is afgesloten voor doorgaand verkeer en alleen bereikbaar voor aanwonenden. De asfalt toplaag wordt aangebracht in de avond/nacht van woensdag 4 november op donderdag 5 november van 19.00 uur tot 06.00 uur. Ook dan is de Zijdeweg afgesloten voor alle verkeer.

Kruising Damweg

De werkzaamheden aan de kruising van de Lopikerweg West met de Damweg en de Wielsekade voeren we uit in de avond/nacht van dinsdag 3 november op woensdag 4 november van 19.00 uur tot 06.00 uur. De kruising is tijdens de werkzaamheden afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de kruising met de Zijdeweg treffen we enkele voorbereidingen voor het onderhoud van de kruising Damweg. Daarom is de Wielsekade ter hoogte van de kruising op maandag 26 oktober tussen 10.00 uur en 15.00 uur afgesloten voor verkeer. Gedurende deze periode zijn de woningen Lopikerweg West 34 t/m 45B alleen per voet bereikbaar en niet met de auto te bereiken. Tijdens deze extra afsluiting zetten we verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden.

Hulp-, bus- en reinigingsdienst

De wegvakken blijven open voor hulpdiensten (bij calamiteiten) en voor de bus- en reinigingsdienst (mogelijk met vertraging).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoonnummer 06-11087292.

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met EVS Infrabouw BV via email projecten@evsbv.nl en telefoonnummer

06-12093402.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig