29 oktober t/m 5 november: Nachtwerkzaamheden kruisingen Lopikerweg Oost en West en afsluiting Vogelzangsekade

Home > Projecten > 29 oktober t/m 5 november: Nachtwerkzaamheden kruisingen Lopikerweg Oost en West en afsluiting Vogelzangsekade

29 oktober t/m 5 november: Nachtwerkzaamheden kruisingen Lopikerweg Oost en West en afsluiting Vogelzangsekade

Dit item is verlopen op 07-11-2020.

Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en met subsidie van de provincie Utrecht wordt het fietspad vanaf IJsselstein tot Schoonhoven verbreed. Aansluitend op dit project worden enkele kruisingen aan de Lopikerweg Oost en Lopikerweg West opnieuw ingericht.

Hieronder informeren wij u over deze werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de kruisingen.

Locatie werkzaamheden kruisingen

Planning en bereikbaarheid

Aannemer EVS Infrabouw BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Lopik. Wij beseffen ons dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen en voeren daarom deze werkzaamheden in de avond en nacht uit.

De werkzaamheden zijn zoveel mogelijk achter elkaar ingepland, zodat we de overlast tot een minimum kunnen beperken. De woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. De planning van de werkzaamheden is als volgt.

Kruising Vogelzangsekade met de Lopikerweg Oost

Bij opname van de werkzaamheden is gebleken dat het asfalt aan de zuidzijde van de Vriezemanbrug (zijde Vogelzangsekade) in te slechte staat is om een nieuwe asfaltdeklaag aan te brengen. Om deze reden is besloten de bestaande asfaltconstructie te verwijderen en de huidige fundering te beoordelen. Als blijkt dat de huidige fundering van de weg in te slechte staat verkeert, wordt deze vervangen voorafgaand aan het werk aan de kruisingen. Om deze voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de Vogelzangsekade ter hoogte van de Vriezemanbrug afgesloten vanaf donderdag 29 oktober 07.00 uur tot en met donderdag 05 november 06.00 uur.

Verwijderen asfaltdeklaag - alle kruisingen

Om de nieuwe asfaltdeklaag aan te kunnen brengen, is het nodig de oude en versleten asfalttoplaag te verwijderen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de avond en nacht van donderdag 29 oktober 19.00 uur op vrijdag 30 oktober tot 06.00 uur.

Gedurende de werkzaamheden worden de kruisingen één voor één afgesloten. Om het verkeer om te leiden, worden er verkeersregelaars ingezet. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de dichtstbijzijnde hoofdwegen.

Asfalteren - rood omcirkelde kruisingen

In de avond en nacht van dinsdag 03 november 19.00 uur op woensdag 04 november tot 06.00 uur worden de rood omcirkelde kruisingen (zie bovenstaande afbeelding) voorzien van een nieuwe rode asfaltdeklaag. Het betreft hier de kruisingen Lopikerweg West met de Damweg, de Lopikerweg West met de Wielebrug en de Lopikerweg Oost met de Churchilllaan.

Gedurende de werkzaamheden en de afkoelingsperiode zijn de kruisingen afgesloten voor alle verkeer. Om het verkeer om te leiden, worden er verkeersregelaars ingezet. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de dichtstbijzijnde hoofdwegen.

Asfalteren - zwart omcirkelde kruisingen

In de avond en nacht van woensdag 04 november 19.00 uur op donderdag 05 november tot 06.00 uur worden de zwart omcirkelde kruisingen (zie bovenstaande afbeelding) voorzien van een nieuwe rode asfaltdeklaag. Het betreft hier de kruisingen Lopikerweg Oost met de Vogelzangsekade, de Lopikerweg West met de Vrijheidslaan, de Lopikerweg West met de Vinkebrug en de Lopikerweg West met de Zijdeweg.

Gedurende de werkzaamheden en de afkoelingsperiode zijn de kruisingen afgesloten voor alle verkeer. Om het verkeer om te leiden, worden er verkeersregelaars ingezet. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de dichtstbijzijnde hoofdwegen.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoonnummer 06-11087292.

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met EVS Infrabouw BV via e-mail projecten@evsbv.nl en telefoonnummer 06-12093402.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig