31 oktober t/m 9 november: Werkzaamheden aan Boveneind Benschop vanwege aansluiting nieuwe brug

Home > Projecten > 31 oktober t/m 9 november: Werkzaamheden aan Boveneind Benschop vanwege aansluiting nieuwe brug

31 oktober t/m 9 november: Werkzaamheden aan Boveneind Benschop vanwege aansluiting nieuwe brug

Dit item is verlopen op 10-11-2018.

Aanleiding

Ter hoogte van Boveneind 84b in Benschop wordt een nieuwe ontsluitingsbrug aangelegd. De bestaande rijbaan moet worden aangepast om een goede aansluiting tussen de brug en de rijbaan mogelijk te maken. Daarom worden de bestaande versmallingen verwijderd en wordt het lengteprofiel van de weg licht aangepast.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding weergegeven.

De hierboven aangegeven werkvakken betreffen het Boveneind Zuidzijde (groene vak) en het Boveneind Noordzijde (rode vak).

Planning/ Bereikbaarheid

Werkzaamheden Boveneind ZZ: 31 oktober t/m 5 november

De werkzaamheden aan het Boveneind Zuidzijde (groene vak) worden uitgevoerd vanaf 31 oktober 07.00 uur t/m 5 november 18.00 uur.
Tijdens de werkzaamheden wordt het Boveneind Zuidzijde geheel afgesloten. Aanwonenden van het afgesloten gedeelte kunnen hun woning altijd vanaf één kant bereiken.

Werkzaamheden Boveneind NZ: 7 t/m 9 november

De werkzaamheden aan het Boveneind Noordzijde (rode vak) worden uitgevoerd vanaf 7 november 2018 07.00 uur t/m 9 november 17.00 uur. 
Tijdens de werkzaamheden wordt het Bovenzijde Noordzijde geheel afgesloten. Ook hier geldt dat aanwonenden van het afgesloten gedeelte hun woning altijd vanaf één kant kunnen bereiken.

Contact

  • Naam           Thomas Schroor
  • Functie         Wegbeheerder
  • Telefoon       0348-559918
  • E-mail           thomas.schroor@lopik.nl