Baggerwerkzaamheden 2018

Home > Projecten > Baggerwerkzaamheden 2018

Baggerwerkzaamheden 2018

Dit item is verlopen op 23-04-2019.

Aanleiding

In de periode november en december 2018 voert de gemeente baggerwerkzaamheden uit ten behoeve van het onderhoud van de watergangen. Op de bodem van iedere sloot vormt zich in de loop der tijd een laag bagger. Deze laag bestaan onder andere uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Om te voorkomen dat deze laag te dik wordt, moet een watergang eens in de 10 tot 15 jaar worden gebaggerd. Dit is nodig om de doorstroming en de kwaliteit van het water te borgen.

Vrijkomende baggerspecie

De baggerspecie wordt met een graafmachine of een boot uit de watergangen verwijderd. Vervolgens wordt het in gesloten vrachtwagens vervoerd naar de plaats van bestemming. Schone vrijkomende baggerspecie wordt verwerkt in een baggerdepot aan de Ingenieur F.E.D. Enschedeweg. Als de bagger is opgedroogd kan deze worden gebruikt als (landbouw) grond. Vervuilde bagger wordt afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

Locatie werkzaamheden

Op de onderstaande afbeelding staan de locaties van de te baggeren watergangen in rood en de locatie van het baggerdepot in blauw globaal weergegeven.

Overzichtskaart locaties te baggeren watergangen en baggerdepot

Planning

De werkzaamheden starten medio november 2018 en duren ongeveer 4 weken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden kan de weg af en toe geblokkeerd worden door een vrachtwagen of een graafmachine. Het verkeer zal dan even moeten wachten. Deze overlast is maar tijdelijk. Woningen, particuliere percelen en bedrijven blijven gewoon bereikbaar voor bezoekers en voor hulpdiensten.

Contact

Naam               Kees de Leeuw

Functie             Beheerder groen en water

Telefoon           0348 - 55 99 79

E-mail              Kees.de.Leeuw@Lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig