Bewonersavonden veilige oost-west-fietsverbinding en verbeteren kering zuidzijde Lopikerwetering

Home > Projecten > Bewonersavonden veilige oost-west-fietsverbinding en verbeteren kering zuidzijde Lopikerwetering

Bewonersavonden veilige oost-west-fietsverbinding en verbeteren kering zuidzijde Lopikerwetering

Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en met subsidie van de provincie Utrecht wordt in 2018 het oost-west-fietspad (vanaf IJsselstein tot Schoonhoven) op de schop genomen. Gelijktijdig wil het waterschap de waterkering langs de zuidzijde van de Lopikerwetering verbeteren. Daarom worden bewonersavonden georganiseerd in Lopikerkapel, Cabauw en Lopik-dorp. Bewoners die langs de fietspaden wonen, ontvangen een uitnodiging voor de bewonersavonden.

De bijeenkomsten worden gehouden van 20.00 uur tot circa 21.30 uur en vinden plaats op:

  • donderdag 15 februari 2018 in Buurthuis d’Ouwe School in Lopikerkapel.
  • maandag 19 februari 2018 in Partycentrum In ’t Witte Paard in Cabauw
  • maandag 5 maart 2018 in Verenigingsgebouw De Schaapskooi in Lopik.

Tijdens de bewonersavonden wordt in grote lijnen gepresenteerd wat de plannen van de gemeente en het waterschap zijn. En natuurlijk horen gemeente en waterschap ook graag van de aanwezigen waar bij de planvorming aan kan worden gedacht. Na het plenaire gedeelte is er gelegenheid om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen. Ook wethouder Gerrit Spelt en hoogheemraad Bert de Groot zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie over de 'Versterking kade Lopikerweteringkade zuid' is te vinden op de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.