Enquête openbare ruimte en openbaar groen

Home > Projecten > Enquête openbare ruimte en openbaar groen

Enquête openbare ruimte en openbaar groen

Dit item is verlopen op 17-04-2021.

De gemeente Lopik werkt aan een visie voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Deze visie gaat richting geven aan hoe we de openbare ruimte op de lange termijn het beste kunnen inrichten. Graag vragen wij uw mening over de openbare ruimte en het groen. Dit doen we door u 15 gerichte vragen voor te leggen. We zijn daarbij erg benieuwd naar de mening van alle inwoners, ook van inwoners die we (bijna) nooit spreken.

Deelnemen aan de enquête

Wij nodigen u van harte uit om de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. U heeft tot 16 april 2021 de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Als u uw e-mailadres invult, houden wij u op de hoogte van de uitkomsten van de enquête. Als u de enquête liever anoniem invult, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Doel enquête

Het doel van deze enquête is om een beeld te krijgen van wat de inwoners van de gemeente Lopik écht belangrijk vinden in de openbare ruimte. De enquête daagt u daarom uit om keuzes te maken. Wij beseffen ons dat het invullen van de enquête u hierdoor soms voor lastige keuzes stelt, maar deze opzet is wel nodig om duidelijk te krijgen wat voor u als inwoner de belangrijkste onderwerpen zijn. Daarbij is het overigens niet gezegd dat de andere onderwerpen/thema’s niet belangrijk zijn. De resultaten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van onze visie op de openbare ruimte en de (financiële) beleidskeuzes die daarbij moeten worden gemaakt.

Openbaar groen

Speciale aandacht van de enquête gaat uit naar het openbaar groen in de gemeente. Bomen, plantsoenen, parken en bermen kunnen naast spelen, wandelen, de hond uitlaten en recreëren voor veel andere onderwerpen/thema’s een meerwaarde opleveren. Hierbij kunt u denken aan biodiversiteit, wateropvang, het tegengaan van hittestress en het afvangen van fijnstof. Ook draagt een groene omgeving bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waar iedereen gebruik van kan maken en zich fijn kan voelen.

Wij bedanken u voor uw tijd en energie voor het invullen van deze enquête. Uw mening over het openbare groen wordt gewaardeerd!

Vul hier de enquête in

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig