Enquête verkeerssituatie Dorpstraat te Lopik

Home > Projecten > Enquête verkeerssituatie Dorpstraat te Lopik

Enquête verkeerssituatie Dorpstraat te Lopik

Dit item is verlopen op 03-08-2020.

De Dorpstraat is één van de oudste wegen in Lopik-dorp. Het is de toegang naar onder andere de kerk, twee boerenbedrijven en een bakker en heeft ook een functie als doorgaande weg. Een aantal omwonenden ervaart de huidige verkeerssituatie aan de Dorpstraat als zeer onveilig en heeft veel hinder van passerende voertuigen. Dit heeft geleid tot klachten die bij de gemeente Lopik zijn ingediend.

Als gemeente willen we graag dat onze inwoners zich veilig voelen. Daarom is aan DTV Consultants, een verkeerskundig adviesbureau, gevraagd een onderzoek te doen. Door middel van een enquête zijn diverse vragen gesteld aan inwoners. In eerste instantie was het onderzoek alleen gericht op het zoeken van een oplossing voor de situatie in de Dorpstraat, maar dit is uiteindelijk breder getrokken. Alle bewoners van doorgaande hoofdwegen en straten hebben de enquête ook ontvangen. Zo is inzichtelijker geworden hoe deze bewoners de verkeerssituatie van doorgaande wegen in Lopik ervaren.

Het onderzoek is gehouden in februari 2019. In mei zijn de resultaten aan de gemeente Lopik gepresenteerd. U vindt de resultaten van de gehouden enquête onderaan dit bericht en via deze link.

Na de zomervakantie komt DTV met een voorstel waarin een aantal mogelijkheden is uitgewerkt om de verkeerssituatie in de Dorpstraat te verbeteren.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig