Herinrichting Burgemeester Schreudersplantsoen te Benschop

Home > Projecten > Herinrichting Burgemeester Schreudersplantsoen te Benschop

Herinrichting Burgemeester Schreudersplantsoen te Benschop

Dit item is verlopen op 29-01-2021.

Aanleiding

Het Burgemeester Schreudersplantsoen is een woonstraat, bereikbaar vanaf het Dorp in Benschop. De straat is doodlopend en ontsluit de woningen aan één zijde van de weg. De straat omarmt een grasveld, waardoor de straat een groene uitstraling heeft.

In het Burgermeester Schreuderplantsoen zijn structureel onvoldoende parkeerplaatsen. Omdat deze straat buiten de kern ligt, zijn er geen mogelijkheden om bij hoge parkeerdruk in een nabijgelegen straat te parkeren. Met een nieuwe inrichting van deze straat kan dit probleem worden opgelost.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Plattegrond

Ontwerp

Het doel van het project is om meer parkeerplaatsen te creëren. Om dit te bereiken wordt er op het grasveld tegenover de woningen met nummer 5 t/m 12 ruimte gemaakt voor tien haakse parkeerplaatsen. Hierdoor zal de parkeerdruk in de straat afnemen. De bestaande parkeerplaatsen voor de woningen met nummer 7 t/m 10 worden aangepast aan de huidige verkeersrichtlijnen en worden gebruiksvriendelijker ingericht.

Bovendien wordt er rekening gehouden met het groene woonklimaat van het Burgemeester Schreudersplantsoen. De parkeerplaatsen aan het grasveld leggen we aan op het niveau van het grasveld. De vakken worden gemaakt van grasbetontegels. Dit zijn tegels waar het gras doorheen kan groeien.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden staat voor de zomervakantie van 2020 gepland. Direct aanwonenden worden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg en de parkeerplaatsen niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van parkeeroverlast en het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden alle aanwonenden en direct omwonenden hierover geïnformeerd.

Contact

Naam               Rohan Khatri

Functie             Werkvoorbereider

Telefoon           0348-559903

E-mail              rohan.khatri@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig