Herinrichting parkeerterrein en park Raadhuisplein - Europasingel

Home > Projecten > Herinrichting parkeerterrein en park Raadhuisplein - Europasingel

Herinrichting parkeerterrein en park Raadhuisplein - Europasingel

Aanleiding

Tijdens de werkzaamheden aan de Burgemeester Blankenhof en de Burgemeester Schumanlaan is het park tussen het Raadhuisplein en de Europasingel als grond- en opslagdepot gebruikt. Dit was noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. De depotruimte moet weer worden hersteld en dat is een kans om de verouderde inrichting van het park en het groen en bestrating rondom het gemeentehuis opnieuw in te richten en het een nieuwe, frisse en uitnodigende uitstraling te geven. Door het aanpakken van de ruimte achter het gemeentehuis ontstaat er meer openheid en dat versterkt het veiligheidsgevoel van de gebruikers van de tunnel onder de N210. Hierdoor ontstaat bovendien een mooie verbinding tussen de Burgemeester Blankenhof en het park, waardoor een mooie korte wandelroute ontstaat voor onder andere de bewoners van appartementencomplex de Lentehof.

In het ontwerp worden verschillende aspecten van de openbare ruimte geoptimaliseerd. Zo worden groen- en verhardingsvakken robuuster gemaakt en worden de huidige, in het oog springende hoogteverschillen glooiend weggewerkt, waardoor een rustiger beeld ontstaat. Daarnaast wordt de hoeveelheid verharding in het park teruggebracht, waarmee het park een groenere uitstraling krijgt. De afgesloten binnenruimte van het gemeentehuis wordt verkleind, waarmee achter het gemeentehuis een bredere en overzichtelijkere strook openbaar gebied ontstaat.


Indicatieve werkgrenzen

Oevers

De bestaande verouderde beschoeiing wordt verwijderd en het park wordt ingericht met natuurvriendelijke oevers. De watergang aan de zijde van de provinciale weg wordt ook zoveel mogelijk ingericht met natuur(vriende)lijke oevers.

Riolering

Tijdens de werkzaamheden aan de riolering in de Burgemeester Schumanlaan is geconstateerd dat er onder het parkeerterrein voor het gemeentehuis nog een verouderde rioolaansluiting zit. Deze aansluiting is aan vervanging toe en wordt direct in de werkzaamheden meegenomen.

Bomen

De bomen langs het parkeerterrein zijn opgesloten door verharding. Zoals weergegeven op onderstaande foto zorgt dit voor worteldruk. Naast de oneffenheden in het straatwerk is dit bovendien slecht voor de groeiruimte van de bomen. In het ontwerp wordt het trottoir verwijderd en komen de parkeervakken verder van de bomen af te liggen, waardoor de groeiruimte verbetert.


Huidige situatie bomen

Planning

Het uitvoeren van de werkzaamheden gaat eind maart a.s. van start en duurt tot ongeveer eind april 2021. Het inplanten van de borders en het planten van de nieuwe bomen zal in het najaar worden uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg en de parkeerplaatsen niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van parkeeroverlast en het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Contact

Naam               Rohan Khatri
Functie             Werkvoorbereider
Telefoon           0348-559903
E-mail              rohan.khatri@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig