Nieuwe bomen Dorpsplein Benschop

Home > Projecten > Nieuwe bomen Dorpsplein Benschop

Nieuwe bomen Dorpsplein Benschop

Dit item is verlopen op 26-11-2018.

Aanleiding

Momenteel vervangt de gemeente Lopik de Leibomen die op het Dorpsplein in Benschop staan. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat waarin de bomen verkeren. De afgelopen jaren zijn de bomen sterk achteruit gegaan en onderzoek heeft uitgewezen dat de bomen niet langer levensvatbaar zijn. Dit komt onder andere doordat het grondwater niet goed weg kan. Om deze reden worden er een drainagebuis en een beluchtingssysteem aangelegd.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Ontwerp

Op onderstaande foto is de huidige inrichting van het dorpsplein te zien. De bomen worden vervangen door jonge kleinere bomen van dezelfde soort. De inrichting van het plein blijft nagenoeg hetzelfde. Wel verdwijnen de bomen in het midden van het parkeervak, met uitzondering van de boom achter de pomp.

Deze foto is genomen vanaf de voorzijde van het Dorpsplein.

Planning

De werkzaamheden zijn begonnen op maandag 22 oktober. Het project duurt ongeveer 2 weken. 

De bomen zijn inmiddels verwijderd; aan de oostzijde van het Dorpsplein is een sleuf gegraven. In de sleuf wordt drainage en een beluchtingssysteem aangelegd. De sleuf wordt aangevuld met speciale bomengranulaat. Daarmee wordt een goede groeiplaats aangelegd waarin de nieuw te planten leibomen zich volledig kunnen ontwikkelen en een generatielange toekomst hebben. De groeiplaats wordt weer afgedekt met de verharding van grind.

In de week van 29 oktober worden werkzaamheden aan de westzijde van het Dorpsplein uitgevoerd. De nieuwe bomen worden later dit najaar geplant.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de dorp niet goed bereikbaar en kunnen omwonenden hinder ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Ook is tijdens de werkzaamheden de helft van het parkeerterrein en de achterliggende weg afgesloten. Dit zal gefaseerd gebeuren.

Contact

  • Naam               Kees de Leeuw
  • Functie             Beheerder groen en water
  • Telefoon           0348-559979
  • E-mail              kees.de.leeuw@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig