Nieuwe bomen langs Boveneind, Rolafweg zuid en Tiendweg

Home > Projecten > Nieuwe bomen langs Boveneind, Rolafweg zuid en Tiendweg

Nieuwe bomen langs Boveneind, Rolafweg zuid en Tiendweg

Dit item is verlopen op 23-04-2019.

Aanleiding

De gemeente Lopik heeft in het kader van de herontwikkeling van MOB Jaarsveld afgesproken om het te verwijderen bos te compenseren. Compensatieplicht is vastgelegd in de wet Natuurbescherming (voorheen Boswet).

De provincie Utrecht heeft ingestemd met ons compensatieplan.

Projectgrens

De bomen zijn geplant op drie locaties.

1. Boveneind Benschop.

Tussen het Boveneind zuidzijde en de Benschopperwetering willen wij een menging aan inheemse boomsoorten planten. Op dit traject staan verspreid al enkele groepen bomen. Met de aanplant ontstaat er een aaneengesloten laanbeplanting. Het gaat om de soorten Zomereik, Zomerlinde, Iep, Veldesdoorn, Haagbeuk, Zoete kers, Populier en Schietwilg.

 

Impressie deel Boveneind met bestaande groep bomen en in te planten gedeelte.

2. Tiendweg Willige Langerak. 

Langs deze weg worden over een lengte van 4 km 172 knotwilgen en 35 laanbomen geplant. De knotwilgen komen op een afstand van 8 meter uit elkaar te staan zodat de naastliggende watergangen nog kunnen worden onderhouden.

Impressie van een onbeplant deel van de Tiendweg

3. Rolafweg zuid

In de berm tussen de Rolafweg zuid en het oostelijk gelegen sportveldencomplex worden 18 knotwilgen geplant met een onderlinge afstand van 8m.

 

Impressie van de te beplanten berm aan de rechterzijde van de Rolafweg zuid

Planning

De werkzaamheden zijn begonnen op maandag 12 november. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zijn begin 2019 afgerond. 

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is niet in het geding. Alleen op de Tiendweg is het mogelijk dat er een korte wachttijd is.

Contact

Naam               Kees de Leeuw

Functie             Beheerder groen en water

Telefoon           0348-559979

E-mail              kees.de.leeuw@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig