Oevers Noordelijk lint

Home > Projecten > Oevers Noordelijk lint

Oevers Noordelijk lint

Dit item is verlopen op 08-02-2021.

Aanleiding

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 voert de gemeente Lopik werkzaamheden uit aan de oevers van de Benschopperwetering en de Polsbroeker Voorwetering. Aanleiding van de werkzaamheden is het wegspoelen van de oevers en de slechte staat van de bestaande beschoeiing.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. De blauwe lijn is de gemeentegrens. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd aan de zijde van de Noordzijdseweg en het Benedeneind noordzijde.

Globale projectgrens

Bestaande profiel wetering

Ontwerp

Het doel van het project is het duurzaam inrichten van de oevers van de langs de Polsbroeker Voorwetering en de Benschopperwetering. Waar het kan plaatsen we een beschoeiing net onder de waterlijn. Hiermee bieden we de ruimte aan de ontwikkeling van een gevarieerde oevervegetatie, waardoor een leefgebied ontstaat van verschillende diersoorten. Op plaatsen waar dit niet kan plaatsen we een beschoeiing boven water. In onderstaande schets is het ontwerp schematisch weergegeven.

Schematisch ontwerp beschoeiing

Planning

De planning is als volgt:

Start werkzaamheden                                        najaar 2019

Werkzaamheden gereed                                    voorjaar 2020

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van het materieel van de aannemer. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden aanwonenden hierover geïnformeerd.

Contact

Naam              Kees de Leeuw
Functie            Beheerder groen en water gemeente
Telefoon          0348-559979
E-mail              Kees.de.Leeuw@Lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig