Onderhoud Noordzijdseweg Polsbroek

Home > Projecten > Onderhoud Noordzijdseweg Polsbroek

Onderhoud Noordzijdseweg Polsbroek

Dit item is verlopen op 12-09-2019.

Aanleiding

De gemeente Lopik voert in de eerste helft van 2019 onderhoud uit aan de asfaltverharding van de Noordzijdseweg in Polsbroek. Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding. Mede door het intensievere gebruik tijdens de werkzaamheden aan de Zuidzijdseweg is de verharding van de Noordzijdseweg sterk achteruit gegaan.

Werkgebied

Het bestaande wegdek wordt hersteld vanaf de eerste dam vanaf de kruising met de Damweg (ter hoogte van huisnummer 229B) tot aan de oude kern Polsbroek (ter hoogte van Dorp 51), met uitzondering van de wegvakken waar vorig jaar onderhoud is gedaan.

Globaal werkgebied

Ontwerp

Op onderstaande foto is de huidige inrichting van de Noordzijdseweg te zien. Het asfalt wordt plaatselijk gerepareerd en grotendeels voorzien van een nieuwe deklaag. De inrichting van de weg blijft gelijk.

Bestaande situatie

Planning

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden starten in de week van 13 mei 2019. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van asfaltmachines en ander materieel. Ook kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk niet bij hun perceel kunnen komen en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Doorgaand verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van de Zuidzijdseweg.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Noordzijdseweg (gedeeltelijk) afgesloten voor verkeer. Het doorgaande verkeer kan over de Zuidzijdseweg rijden. De aannemer informeert de direct aanwonenden welk weggedeelte op welk tijdstip wordt afgesloten.

De (direct) omwonenden worden geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Zie ook onderaan deze pagina.

Contact

Voor algemene vragen over het project:

Naam               Thomas Schroor

Functie             Wegbeheerder gemeente

Telefoon           0348-559918

E-mail              Thomas.Schroor@Lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig