Onderhoud wegen Benschop 10 t/m 12 september 2018

Home > Projecten > Onderhoud wegen Benschop 10 t/m 12 september 2018

Onderhoud wegen Benschop 10 t/m 12 september 2018

Dit item is verlopen op 26-10-2018.

Aanleiding
In september 2018 vervangt de gemeente Lopik de deklaag van de rijbaan van een aantal straten in Benschop. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van het asfaltdek. De gemeente wil voorkomen dat er tijdens de vorstperiode in de winter grote(re) schades en daarmee gevaarlijke situaties ontstaan.

Werkgebied
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende straten:

  • Oeverzegge; en
  • Kapitein van Zijll-laan.

Het werkgebied staat op onderstaande afbeelding met groene en blauw lijn weergegeven. De rood omcirkelde kruisvlakken staan voor later dit jaar, begin volgend jaar gepland om te worden aangepakt.

Werkzaamheden
Voor het vervangen van de deklaag wordt eerst de oude deklaag verwijderd. Vervolgens wordt een kleefmiddel aangebracht voor een goede hechting van het nieuwe asfaltdek. Tot slot wordt het nieuwe asfaltdek aangebracht.

Ontwerp
Aan de indeling van de rijbaan worden geen veranderingen gedaan. De rode kruisingen krijgen dezelfde uitstraling als de kruising Theo Kleverstraat – Kapitein van Zijll-laan, zoals weergegeven op onderstaande foto.

Planning

De nieuwe asfaltwerkzaamheden staan gepland op aanstaande maandag 10 september t/m woensdag 12 september 2018. De planning is als volgt:

  • Maandag 10-09: voorbereiding en verwijderen bestaande deklaag, wegvak blauw en groen op afbeelding.
  • Dinsdag 11-09: aanbrengen deklaag, wegvak blauw op afbeelding.
  • Woensdag 12-09: aanbrengen deklaag, wegvak groen op afbeelding.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de wijk zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Tijdens en direct na de asfaltwerkzaamheden is er geen doorgang en kunnen auto’s niet in dit weggedeelte worden geparkeerd. Er worden twee verkeersregelaars ingezet om het verkeer door de wijk te leiden. Indien noodzakelijk zijn woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken maar proberen dit binnen de beperkte ruimte die beschikbaar is zoveel mogelijk te beperken.

Contact

Naam               Thomas Schroor
Functie             Wegbeheerder gemeente
Telefoon           0348-559918
E-mail              thomas.schroor@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig