Reconstructie Dorp in Benschop

Home > Projecten > Reconstructie Dorp in Benschop

Reconstructie Dorp in Benschop

De gemeente Lopik heeft op 12 december 2019 een inloopavond in Dorpshuis XXL gehouden. Er lagen tekeningen op tafel van het Dorp, de Oranje Nassaustraat en het Burgemeester Schreudersplantsoen in Benschop. Aanwezigen konden hierop zien welk gedeelte de gemeente Lopik wil reconstrueren of herinrichten. Tijdens deze avond heeft de gemeente informatie opgehaald bij de bewoners van de betreffende straten, omdat zij het beste zicht hebben op hun leefomgeving. 

Aanleiding

Aanleiding voor de reconstructie van de openbare ruimte van het Dorp is de slechte staat van de verharding en de gedateerde inrichting van de weg. Ook de oevers langs de weg hebben de nodige aandacht nodig. Tijdens de inloopavond heeft de gemeente Lopik veel reacties ontvangen van bewoners van het Dorp. Deze reacties nemen we mee in de voorbereidingen van de reconstructie.

Huidige stand van zaken

Over de herinrichting van het Dorp vindt op dit moment voorafstemming plaats met belanghebbenden zoals het waterschap en nutsbedrijven

In de tweede helft van 2020 wordt het ontwerp uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met de reacties die de gemeente Lopik van de bewoners heeft ontvangen. Wanneer het ontwerp klaar is om aan de bewoners te presenteren, krijgen zij hierover bericht. Dit is op zijn vroegst eind 2020. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van het verstrekken van krediet door de raad en vindt niet eerder plaats dan 2021/2022.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig