Reconstructie fietspad Damweg en onderhoud Damweg

Home > Projecten > Reconstructie fietspad Damweg en onderhoud Damweg

Reconstructie fietspad Damweg en onderhoud Damweg

Aanleiding

In 2019 vervangt de gemeente Lopik de asfaltverharding van het fietspad langs de Damweg. Gelijktijdig voert de gemeente groot onderhoud uit aan de rijbaan van de Damweg en de twee bruggen ter hoogte van de watertoren. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding van zowel het fietspad als de rijbaan. Bovendien heeft het fietspad plaatselijk overlast van plasvorming. Het geplande onderhoud biedt de kans hier wat aan te doen. Ook de beide bruggen zijn aan onderhoud toe. De bestaande situatie is weergegeven op de onderstaande foto.

Projectgrens

De projectgrens van het fietspad is in de onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven, die van de rijbaan met een blauwe lijn.

Ontwerp

Op de onderstaande foto is de huidige inrichting van de Damweg en het fietspad te zien. Het asfalt en de markering van de weg worden vernieuwd, maar de inrichting van de weg en het fietspad blijft nagenoeg gelijk. Wel wordt het profiel van het fietspad op sommige plekken  aangepast om plasvorming tegen te gaan.

Planning

De planning is als volgt:

Start werkzaamheden                                       begin augustus 2019

Oplevering werkzaamheden                             begin november 2019

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin de omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Daarbij kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk niet bij hun perceel kunnen komen en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over de provinciale weg.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Damweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de provinciale weg, zoals met de blauwe lijn is weergegeven op de onderstaande afbeelding. De Damweg blijft wel te allen tijde begaanbaar voor het doorgaande fietsverkeer.