Reconstructie fietspad Damweg en onderhoud Damweg

Home > Projecten > Reconstructie fietspad Damweg en onderhoud Damweg

Reconstructie fietspad Damweg en onderhoud Damweg

Dit item is verlopen op 03-08-2020.

UPDATE 27 MEI 2020

Actuele planning van de werkzaamheden

De gemeente Lopik voert van 2 juni tot en met 3 juli 2020 werkzaamheden uit aan de Damweg ten noorden van Polsbroekerdam. Het betreft reconstructiewerkzaamheden aan het fietspad van de Damweg tussen de bebouwde komgrens van Polsbroekerdam en de gemeentegrens met Oudewater (zie ook onderstaande afbeelding met werkgrens).

De rijbaan van dit betreffende deel van de Damweg is dan alleen bereikbaar voor hulp- en busdiensten en langzaam verkeer zoals (brom)fietsers en wandelaars. Woningen zijn vanaf de zijde van Polsbroekerdam bereikbaar. Verkeersregelaars zullen alles in goede banen leiden.

Wat gaan we doen

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de verharding, herstellen van de fundering en afwatering, aanbrengen van verharding en herstellen van de bermen.

Planning

Op dinsdag 2 juni wordt gestart met het plaatsen van de afzettingen en omleidingen, waarna de verharding van het fietspad wordt verwijderd. Deze afsluiting wordt ook aangegeven aan de Damweg ter hoogte van de N228 in Oudewater.

Om de woningen bereikbaar te houden, worden verkeersregelaars ingezet ter hoogte van de afzettingen, zodat de woningen vanaf de zijde van Polsbroekerdam bereikbaar zijn. De verkeersregelaars begeleiden hulpdiensten bij calamiteiten en de busdienst langs de afzetting. De hoofdrijbaan is naast voor hulp- en busdiensten ook beschikbaar voor langzaam verkeer, zoals (brom)fietsers en wandelaars.

De afsluiting/werkzaamheden zijn gepland tot 3 juli. Wanneer de werkzaamheden eerder worden afgerond, wordt de rijbaan eerder opengesteld voor alle verkeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Mischa Vorderman via e-mailadres mischa.vorderman@lopik.nl of via telefoonnummer 06-11087292.

UPDATE 28 APRIL 2020

Actuele planning van de werkzaamheden

Periode 1

In verband met de reconstructie van het fietspad en het vervangen van een gedeelte van de deklaag van de Damweg, is de rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Helaas hebben de werkzaamheden enige vertraging opgelopen. Op dit moment zijn de asfalteringwerkzaamheden zo goed als afgerond en wordt er gewerkt aan het afwerken van de bermen en het opleveren van de nieuwe weg. De verwachting is dat de werkzaamheden nog twee tot drie weken zullen duren.

Periode 2

Aansluitend op de bovenstaande werkzaamheden wordt het fietspad van de noordelijke bebouwde kom van Polsbroekerdam tot de gemeentegrens met Oudewater gereconstrueerd.

Hiervoor wordt de rijbaan van de Damweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers kunnen gebruik maken van de rijbaan.

Bij calamiteiten is de rijbaan bereikbaar voor hulpdiensten. Zij moeten wel rekening houden met een robuuste afzetting, die niet gemakkelijk( zelf) is te verwijderen.

Deze periode zal tussen de twee en drie weken duren.

UPDATE 28 februari 2020

Actuele planning van de werkzaamheden

Periode 1: 2 maart tot circa 10 april

Vanaf 2 maart wordt gewerkt aan de reconstructie van het fietspad en het vervangen van een gedeelte van de deklaag van de Damweg. Daarom wordt de rijbaan in twee afzonderlijke periodes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De eerste periode betreft het afsluiten van de rijbaan van de Damweg tussen de Lopikerweg West en de zuidelijke bebouwde komgrens van Polsbroekerdam. Deze periode gaat in op maandag 2 maart a.s. en duurt tot ongeveer 10 april. Fietsers kunnen gebruikmaken van de rijbaan.

Bij calamiteiten is de rijbaan bereikbaar voor hulpdiensten.

Periode 2: Vanaf circa 13 april (duurt twee tot drie weken)

Aansluitend wordt het fietspad van de noordelijke bebouwde kom van Polsbroekerdam tot de gemeentegrens met Oudewater gereconstrueerd.

Hiervoor wordt de rijbaan van de Damweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers kunnen gebruik maken van de rijbaan.

Bij calamiteiten is de rijbaan bereikbaar voor hulpdiensten.

Deze periode zal tussen de twee en drie weken duren.

Aanleiding

In 2020 vervangt de gemeente Lopik de asfaltverharding van het fietspad langs de Damweg. Gelijktijdig voert de gemeente groot onderhoud uit aan de rijbaan van de Damweg en de twee bruggen ter hoogte van de watertoren. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding van zowel het fietspad als de rijbaan. Bovendien heeft het fietspad plaatselijk overlast van plasvorming. Het geplande onderhoud biedt de kans hier wat aan te doen. Ook de beide bruggen zijn aan onderhoud toe. De bestaande situatie is weergegeven op de onderstaande foto.

Projectgrens

De projectgrens van het fietspad is in de onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven, die van de rijbaan met een blauwe lijn.

Ontwerp

Op de onderstaande foto is de huidige inrichting van de Damweg en het fietspad te zien. Het asfalt en de markering van de weg worden vernieuwd, maar de inrichting van de weg en het fietspad blijft nagenoeg gelijk. Wel wordt het profiel van het fietspad op sommige plekken  aangepast om plasvorming tegen te gaan.

Planning

Planning

De planning is als volgt:

Start werkzaamheden                      2 maart 2020

Oplevering werkzaamheden            eind april 2020

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin de omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Daarbij kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk niet bij hun perceel kunnen komen en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over de provinciale weg.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Damweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de provinciale weg, zoals met de blauwe lijn is weergegeven op de onderstaande afbeelding. De Damweg blijft wel te allen tijde begaanbaar voor het doorgaande fietsverkeer.