Reconstructie Hendrik van der Spoelsingel

Home > Projecten > Reconstructie Hendrik van der Spoelsingel

Reconstructie Hendrik van der Spoelsingel

Dit item is verlopen op 23-06-2020.

Update februari 2020

Inmiddels is het definitieve ontwerp bekend voor de nieuwe inrichting van de Hendrik van der Spoelsingel.

Bij het definitieve ontwerp wordt de rijbaan ingericht met één soort bestratingsmateriaal. De bestaande bomen worden vervangen door zes nieuwe bomen: Fraxinus Americana ‘Autumn Applause’ (Amerikaanse Es) en de Prunus Maackii (Sierkers). Aansluitend aan de weg worden zes parkeerplaatsen gerealiseerd met grasbetontegels.

U kunt het ontwerp voor de definitieve inrichting van de Hendrik van der Spoelsingel inzien. Onderaan deze pagina  vindt u een pdf-bestand van het definitieve ontwerp.

Planning en werkgebied

De werkzaamheden worden uitbesteed aan E.V.S Infrabouw (Eekeren en Van Schilt). Verwachting is dat E.V.S. in week 9 start met de reconstructiewerkzaamheden. De werkzaamheden nemen waarschijnlijk vier weken in beslag.

Communicatie

Verdere communicatie over de werkzaamheden wordt verzorgd door E.V.S. Infrabouw. Zij brengen u op de hoogte van de exacte planning van de werkzaamheden die op de bereikbaarheid van uw woning van toepassing zijn.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefonisch op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 06 – 11 08 72 92.

Aanleiding

De Hendrik van der Spoelsingel in Lopik is een woonerf, bereikbaar vanaf de Oranje-Nassauhof. Het woonerf is doodlopend en ontsluit de woningen aan één zijde van de weg. Evenwijdig aan de straat van het woonerf loopt een sloot die uitkomt in een vijver aan de Burgemeester Schumanlaan.

In de Hendrik van der Spoelsingel is de bestrating verzakt waardoor bij hevige regenval hinderlijke wateroverlast ontstaat. Dit probleem wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bestaande straatkolken onvoldoende capaciteit hebben om het regenwater tijdens hevige regenval af te voeren.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig