Reconstructie kruisingen Benschop

Home > Projecten > Reconstructie kruisingen Benschop

Reconstructie kruisingen Benschop

Dit item is verlopen op 23-06-2020.

Aanleiding

In 2019 vervangt gemeente Lopik vijf kruispunten in de kern Benschop. Het betreft de volgende kruisingen:

  1. Koningin Julianasingel – Oranje-Nassaustraat;
  2. Koningin Julianasingel – Kapitein van Zijll-laan;
  3. Oeverzegge – Kapitein van Zijll-laan – Zonnedauw – Duizendblad;
  4. Koningin Wilhelminastraat – Prins Bernardstraat;
  5. Koningin Julianasingel – Prins Bernardstraat.

Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding waardoor enkele kruisingen onveilig zijn geworden. Het onderhoud aan de kruisingen biedt mogelijkheden om aanpassingen te doen en de verkeersveiligheid te bevorderen. Gelijktijdig vervangt de gemeente Lopik de duikers onder de kruisingen. Dit zijn leidingen die het water van twee sloten met elkaar verbinden. De duikers hebben te weinig doorstroming en zijn bovendien aan het einde van hun levensduur. Deze worden daarom met de reconstructie van de kruisingen vervangen.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Ontwerp

De kruisingen krijgen dezelfde uitstraling als de kruising Theo Kleverstraat – Kapitein van Zijll-laan, zoals weergegeven op onderstaande foto.  

Planning

Vanwege problemen met het grondwater is het uitvoeren van de werkzaamheden verplaatst. Naar verwachting is e.e.a. nu eind 2019 gereed. De aannemer informeert omwonenden hierover.

Het is mogelijk dat er door de nutsbedrijven ook kabels en leidingen worden verlegd of vernieuwd. Als dit zo is, zal de gemeente de kruising mogelijk eerst tijdelijk herstellen in verband met verkeersveiligheid.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt de betreffende kruising afgesloten. De werkzaamheden aan de kruisingen worden na elkaar uitgevoerd zodat de achterliggende wijk bereikbaar blijft. Bovendien kan het voorkomen dat parkeervakken direct naast de kruisingen tijdelijk niet kunnen worden gebruikt en dat omwonenden hinder ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemer spant zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Contact

Naam               Mischa Vorderman
Functie             Toezichthouder gemeente
Telefoon           06-11087292
E-mail              mischa.vorderman@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig