Reconstructie Oranje Nassaustraat in Benschop

Home > Projecten > Reconstructie Oranje Nassaustraat in Benschop

Reconstructie Oranje Nassaustraat in Benschop

De gemeente Lopik heeft op 12 december 2019 een inloopavond in Dorpshuis XXL gehouden. Er lagen tekeningen op tafel van het Dorp, de Oranje Nassaustraat en het Burgemeester Schreudersplantsoen in Benschop. Aanwezigen konden hierop zien welk gedeelte de gemeente Lopik wil reconstrueren of herinrichten. Tijdens deze avond heeft de gemeente informatie opgehaald bij de bewoners van de betreffende straten, omdat zij het beste zicht hebben op hun leefomgeving.

Aanleiding

Het rioolstelsel van de Oranje Nassaustraat is aan vervanging toe. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Hierbij kan worden gedacht aan een andere inrichting, snelheidsremmende maatregelen, parkeren, bomen en/of ander groen.

Huidige stand van zaken

Over de herinrichting van de Oranje Nassaustraat vindt op dit moment voorafstemming plaats met belanghebbenden zoals het waterschap en nutsbedrijven.

In de tweede helft van 2020 wordt het ontwerp uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met de reacties die de gemeente Lopik van de bewoners heeft ontvangen. Wanneer het ontwerp klaar is om aan de bewoners te presenteren, krijgen zij hierover bericht. Dit is op zijn vroegst eind 2020. De daadwerkelijke uitvoering is afhankelijk van het verstrekken van krediet door de raad en vindt niet eerder plaats dan 2021/2022.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.