Reconstructie Radiolaan Lopikerkapel

Home > Projecten > Reconstructie Radiolaan Lopikerkapel

Reconstructie Radiolaan Lopikerkapel

UPDATE 30 SEPTEMBER 2021

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 4 oktober om 07:00 uur en duren t/m maandag 13 december 2021 17:00 uur. Tijdens deze periode is de Radiolaan afgesloten voor al het verkeer. Het fietspad parallel aan de Lopikerweg Oost blijft bereikbaar.

Projectgrens reconstructie Radiolaan

Week 40 kappen bomen

In de voorbereiding van dit project zijn de bomen langs de Radiolaan geïnspecteerd. Geconstateerd is dat een groot deel van de bomen in slechte staat is en dat de levensverwachting van deze bomen beperkt is. De reconstructie van de Radiolaan is een geschikt moment om deze bomen te vervangen. Voor het kappen is een kapvergunning verkregen. Het bedrijf Kemp uit Vianen verzorgd het kappen van de bomen.

Week 41 baggerwerkzaamheden

In week 41 worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd langs de Radiolaan door Baggerbedrijf Midden Nederland uit Oudewater.

Vanaf week 42

Deze week wordt gestart met het vervangen van de bestaande asfaltverharding van de rijbaan en de beschadigde bermstroken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door wegenbouwbedrijf De Rooij en Zonen B.V. uit Nieuwegein.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de weg niet bereikbaar en omwonenden kunnen hinder ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Daarbij komt het voor dat bewoners tijdelijk hun perceel niet kunnen bereiken en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. De communicatie omtrent de bereikbaarheid tijdens de uitvoering wordt verzorgd door de aannemer.


Inleiding

De Radiolaan is een erftoegangsweg in het buitengebied op de grens met de gemeente IJsselstein. De weg heeft een gebiedsontsluitende functie voor de bewoners van de kern Lopikerkapel en in mindere mate de kern Uitweg. Daarnaast wordt de Radiolaan intensief gebruikt door recreanten en is het bovendien een populaire route van en naar de A2, met name bij grote drukte op de N210. De locatie van de Radiolaan is in onderstaande afbeelding weergegeven in rood.

Projectgrens Reconstructie Radiolaan

Aanleiding

De afgelopen jaren is de bestaande asfaltverharding van de Radiolaan sterk achteruit gegaan. Deze achteruitgang is nog verder verslechterd door het bouwverkeer van de werkzaamheden voor het vervangen van de Prinses Christinabrug tussen de Radiolaan en de Lopikerweg Oost en de werkzaamheden van Vitens voor het vervangen van de waterleiding langs de weg. Het wegdek is inmiddels dusdanig slecht dat de weg gevaarlijk is geworden, met name voor fietsers. Ook de bermen zijn op enkele plekken ernstig beschadigd. De schadebeelden in de bestaande situatie zijn weergegeven op onderstaande foto’s.