Reconstructie Rolafweg Noord

Home > Projecten > Reconstructie Rolafweg Noord

Reconstructie Rolafweg Noord

Dit item is verlopen op 28-12-2018.

17 t/m 19 oktober: Europasingel ter hoogte van Rolafweg Noord afgesloten

Van woensdagmiddag 17 t/m vrijdagmiddag 19 oktober is de Europasingel ter hoogte van de Rolafweg Noord afgesloten. Dit is nodig omdat het straatwerk van de kruising wordt hersteld, nadat enkele weken geleden het riool onder de kruising is vervangen.

Verkeer wordt omgeleid via de Churchill-laan, Lopikerweg Oost, Dorpstraat en Vrijheidslaan. De omleiding wordt aangegeven met verkeersborden. Dit betekent dat het gemeentehuis alleen bereikbaar is via de Burgemeester Schumanlaan. Het parkeerterrein voor het gemeentehuis blijft bereikbaar. De locatie van de werkzaamheden en de omleiding zijn weergegeven op bijgevoegde afbeeldingen. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden in de Rolafweg Noord.

Vrijdagmiddag 19 oktober a.s. wordt de kruising weer opengesteld.

Aanleiding

In 2018 vervangt gemeente Lopik de riolering en de weginrichting van de Rolafweg Noord. Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding en het riool. Daarnaast was de inrichting van de straat verouderd en toe aan vernieuwing.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Ontwerp

Het doel van de herinrichting is om de Rolafweg Noord in Lopik-dorp zoveel mogelijk de uitstraling te geven van een woonstraat. Daarom vervangen we de bestaande asfaltverharding door klinkers en geven we de weg de uitstraling van een fietsstraat waarin de auto te gast is. We hebben gekozen voor een inrichting waarbij hetzelfde aantal parkeerplaatsen wordt teruggebracht.

Het oude gemengde riool wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Dit is een rioolstelsel waar vuil water en (schoon) regenwater gescheiden wordt opgevangen. Hierdoor hoeft minder water te worden afgevoerd naar de zuivering. Door het riool te scheiden, wordt ook de kans op wateroverlast in de toekomst verkleind. Huisaansluitingen op het riool worden vervangen tot aan de erfgrens. Daarnaast worden nieuwe aansluitingen op het regenwaterriool aangelegd tot aan de erfgrens.

Planning

De planning ziet er op hooflijnen als volgt uit:

Informatieavond 4 juni 2018
Start uitvoering riolering 18 juni 2018
Riolering gereed begin september 2018
Start uitvoering bestrating begin september 2018
Uitvoering gereed november 2018

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de straat niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Bovendien kunnen auto’s tijdelijk niet in de straat worden geparkeerd. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Participatie

Bij het definitieve ontwerp van de Rolafweg Noord is waar mogelijk rekening gehouden met de wensen en opmerkingen van aanwonenden. Het ontwerp is tijdens de informatieavond met aanwonenden besproken, waarbij de aanwezigen suggesties konden doen voor verbeteringen.

Contact

Voor algemene vragen over het project:

  • Naam               Mischa Vorderman
  • Functie             Toezichthouder gemeente
  • Telefoon           06-11087292
  • E-mail              mischa.vorderman@lopik.nl

Voor vragen over de uitvoering:

  • Naam               Aannemingsbedrijf Gebr. Schep bv
  • Telefoon           06-53340372
  • E-mail              info@schepbv.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig