Reconstructie S.L. van Alterenlaan

Home > Projecten > Reconstructie S.L. van Alterenlaan

Reconstructie S.L. van Alterenlaan

Aanleiding

De gemeente gaat dit jaar van start met de voorbereidingen voor de reconstructie van de S.L. van Alterenlaan tussen de voormalige aansluiting met de N210 en de Graafdijk. De bestaande asfaltverharding verkeert in slechte staat; het vervangen van het asfalt biedt ook de mogelijkheid om iets aan de inrichting van de weg te doen. Hierbij kan worden gedacht aan een andere inrichting van de laan, snelheidsremmende maatregelen, parkeren, bomen en/of groen.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

Bewonersavond 28 november 2019

Als voorbereiding op het project heeft de gemeente Lopik op 28 november 2019 de bewoners uitgenodigd voor een inloopavond zodat iedereen zijn of haar wensen kenbaar heeft kunnen maken.

Hieronder vindt u een samenvatting van de reacties die de gemeente heeft ontvangen van de bewoners van de S.L. van Alterenlaan. De reacties hebben we verdeeld in vier categorieën: parkeren, verlichting, inrichting straat en overig.

Parkeren

Over parkeergelegenheid verschillen de meningen. Een aantal bewoners heeft parkeergelegenheid op eigen terrein en ziet liever niet dat voor de woning parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Andere bewoners zien toch graag meer parkeergelegenheid en hebben daarvoor een aantal ideeën aangedragen als parkeren langs de slootkant of schuine parkeervakken. Meerdere bewoners hebben aangegeven dat er op dit moment wordt geparkeerd op de stoep. Ook door bewoners van de Molenhof.

Verlichting

Het verbeteren van de verlichting is een algemene wens die uit de reacties naar voren is gekomen.

Inrichting straat

Verbeteren van de overzichtelijkheid van de voorrangssituaties bij de kruisingen/bruggen.

De meerderheid van de bewoners is tegen het aanleggen van drempels, hoewel een aantal bewoners dit wel graag zou zien. Daarbij wordt ook de optie 'beweegbaar' genoemd.

Een aantal bewoners zou graag de straat ingericht zien met klinkers. Hoewel er wordt aangegeven dat er soms te hard wordt gereden in de laan, wordt de laan in het algemeen niet als onveilig ervaren.

Overig

Een bankje plaatsen, wateroverlast naast de woning of voor de woning. Een aantal bewoners wil graag een stuk gemeentegrond voor de woning aankopen. Meer groen maar geen hondenuitlaatplek.

Ontwerp

Het ontwerp voor dit project moet nog worden uitgewerkt. Wanneer er meer bekend is over het ontwerp, wordt deze pagina bijgewerkt. Daarnaast presenteren we het ontwerp tijdens een informatieavond.

Planning

De planning is als volgt:

Uitvoeren onderzoeken medio 2020
Ontwerp en voorbereiding medio 2020
Uitvoering werkzaamheden eind 2020
Oplevering werkzaamheden begin 2021

Zodra meer informatie over de planning bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt. Direct aanwonenden worden vooral door de aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden aanwonenden hierover geïnformeerd.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig