Reconstructie Vogelzangsekade

Home > Projecten > Reconstructie Vogelzangsekade

Reconstructie Vogelzangsekade

Aanleiding

De Vogelzangsekade is het laatste restpunt van het project Centrumplan Lopik dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. De woningen aan de Vogelzangsekade zijn in 2018 opgeleverd en inmiddels ook bewoond. Daarom wordt de Vogelzangsekade tussen de Koningin Maximastraat en de Churchill-laan in de tweede helft van 2019 definitief ingericht. De bestaande situatie is weergegeven op de onderstaande foto.

Projectgrens

De projectgrens is in de onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. Het project heeft raakvlakken met fase 2 van het project Veilige Oost-West Fietsverbinding, zoals met een blauwe lijn op de onderstaande afbeelding weergegeven. De uitvoering van de werkzaamheden van het fietspad starten na de werkzaamheden aan de Vogelzangsekade.

Ontwerp

We richten de Vogelzangsekade in als woonstraat met dezelfde uitstraling als de andere straten in het centrum. Daarbij hogen we de straat op, zodat het bestaande hoogteverschil met het trottoir wordt opgelost. Daarnaast wordt er een definitief riool aangelegd. Dit riool loopt door tot in de Churchill-laan. Het ontwerp is in de onderstaande afbeelding weergegeven en ook in PDF te downloaden.

Planning

In verband met de werkzaamheden in de Churchill-laan, beginnen de werkzaamheden na het sluiten van het buitenzwembad. De planning is als volgt:

Start werkzaamheden                                        Eind september 2019

Oplevering werkzaamheden                              Begin december 2019

Zodra er meer informatie over de planning bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt. Direct aanwonenden worden voorafgaand aan de uitvoering door de aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden direct aanwonenden hierover geïnformeerd.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden in de Churchill-laan is deze afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl