Reconstructie Vogelzangsekade

Home > Projecten > Reconstructie Vogelzangsekade

Reconstructie Vogelzangsekade

Dit item is verlopen op 23-06-2020.

Aanleiding

De Vogelzangsekade is het laatste restpunt van het project Centrumplan Lopik dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. De woningen aan de Vogelzangsekade zijn in 2018 opgeleverd en inmiddels ook bewoond. Daarom wordt de Vogelzangsekade tussen de Koningin Maximastraat en de Churchill-laan in de tweede helft van 2019 definitief ingericht. De bestaande situatie is weergegeven op de onderstaande foto.

Projectgrens

De projectgrens is in de onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. Het project heeft raakvlakken met fase 2 van het project Veilige Oost-West Fietsverbinding, zoals met een blauwe lijn op de onderstaande afbeelding weergegeven. De uitvoering van de werkzaamheden van het fietspad starten na de werkzaamheden aan de Vogelzangsekade.

Ontwerp

We richten de Vogelzangsekade in als woonstraat met dezelfde uitstraling als de andere straten in het centrum. Daarbij hogen we de straat op, zodat het bestaande hoogteverschil met het trottoir wordt opgelost. Daarnaast wordt er een definitief riool aangelegd. Dit riool loopt door tot in de Churchill-laan. Het ontwerp is in de onderstaande afbeelding weergegeven en ook in PDF te downloaden.

Planning

De Kuiper Groep uit Noordeloos gaat de werkzaamheden voor de gemeente Lopik uitvoeren. Zijn gaan in week 41 (vanaf 7 oktober 2019) van start met de rioleringswerkzaamheden en het ophogen van de straat bij de kruising van de Churchill-laan en de President Kennedylaan. De Churchill-laan wordt dan tijdelijk afgesloten. Daarna worden de werkzaamheden aan de Vogelzangsekade uitgevoerd en is de Churchill-laan weer toegankelijk voor verkeer. De verwachting is dat eind dit jaar de definitieve inrichting van de straat en de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden direct aanwonenden hierover geïnformeerd.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden in de Churchill-laan is deze afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig