Reconstructie Zuidzijdseweg Polsbroek

Home > Projecten > Reconstructie Zuidzijdseweg Polsbroek

Reconstructie Zuidzijdseweg Polsbroek

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Aanleiding

De gemeente Lopik vervangt in 2019 de asfaltverharding van de Zuidzijdseweg tussen Polsbroekerdam en Polsbroek. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding.

Werkgebied

Het bestaande wegdek wordt vervangen vanaf de eerste brug bij de kruising met de Damweg (ter hoogte van huisnummer 212) tot aan de bebouwde komgrens richting Polsbroek (tot huisnummer 98).

Ontwerp

Op de onderstaande foto is de huidige inrichting van de Zuidzijdseweg te zien. Het asfalt en de markering van de weg worden vernieuwd, maar de inrichting van de weg blijft nagenoeg gelijk. Wel worden de bestaande breedteverschillen bij de reconstructie eruit gehaald, zodat de breedte van de weg overal 5,40 m is.

Planning

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon voert de werkzaamheden uit. Begin maart 2019 wordt gestart met de werkzaamheden, de uitvoering duurt ongeveer twee maanden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van  graafmachines en ander materieel. Daarbij kan het voorkomen dat bewoners tijdelijk niet bij hun perceel kunnen komen en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over de provinciale weg.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Zuidzijdseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de provinciale weg, zoals met een blauwe lijn weergegeven op de onderstaande afbeelding.

Communicatie

Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de aannemer u schriftelijk over de exacte planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en de planning kunt u contact opnemen met Melvin van Ingen van Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon. Hij is bereikbaar via e-mail mvaningen@versluysgroep.nl en telefoon 06-13279316.

Meer informatie

Op onze website www.lopik.nl/projecten vindt u meer informatie over de werkzaamheden aan de Zuidzijdseweg. Als u het antwoord op uw vraag niet op deze website vindt of als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u terecht bij onze toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoon 06-11087292.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig