Vervangen beschoeiingen langs Benschopper wetering

Home > Projecten > Vervangen beschoeiingen langs Benschopper wetering

Vervangen beschoeiingen langs Benschopper wetering

Begin april 2021 start de gemeente Lopik met het vervangen van de beschoeiingen langs de Benschopper Wetering. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de beschoeiing, waardoor op verschillende plekken de oevers wegzakken.

Werkgebied

Het werkgebied is op de onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de smalle kant, de zijde van Dorp Noordzijde en Boveneind Noordzijde te Benschop.

Locatie werkzaamheden beschoeiingen

Ontwerp beschoeiing

We hebben ervoor gekozen om de beschoeiing zoveel mogelijk onder water te plaatsen, op of net voor de bestaande oeverlijn. De beschoeiing is daarom grote delen van het jaar niet zichtbaar. Voordeel van een beschoeiing onder water is dat deze in de basis niet wegrot, waardoor de constructie aanzienlijk minder onderhoud vergt dan een beschoeiing boven water. Daarnaast biedt het ontwerp ruimte aan de ontwikkeling van een gevarieerde oevervegetatie waarmee de natuurlijke uitstraling van het lint behouden blijft.

Planning

De werkzaamheden starten in april 2021 en zijn rond de zomervakantie 2021 gereed. Voordat aannemer De Heer Land en Water begint met de werkzaamheden, informeert hij de direct aanwonenden per brief en/of persoonlijk over de uitvoeringsplanning.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Ook kan het voorkomen dat bewoners hun perceel (tijdelijk) niet kunnen bereiken en/of langer moeten wachten dan gebruikelijk. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. De aannemer stelt de direct aanwonenden vooraf op de hoogte van de planning en zijn werkwijze.

Steigers en vlonders

Aan de oever van de watergang zijn op verschillende plekken steigers of vlonders aangebracht, zonder dat hiervoor een vergunning is verleend door de gemeente en/of het waterschap. Als u een dergelijke constructie heeft aangebracht, verzoeken wij u om deze voor de start van de werkzaamheden te verwijderen. Constructies die bij de start van de werkzaamheden niet zijn verwijderd, worden door de aannemer verwijderd en afgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden plaatsen wij alleen de vergunde steigers en kanoaanlegplaatsen terug.

Regelgeving

Indien u een nieuwe steiger wilt aanleggen dan is de regelgeving van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van toepassing. Informatie over de regelgeving van het waterschap en het aanvragen van een vergunning vindt u op de website van het waterschap www.hdsr.nl. Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van vooroverleg of het indienen van uw melding of aanvraag, dan kunt u ook met het waterschap bellen: 030 – 209 73 58.

Contact

Naam               Kees de Leeuw

Functie            Beheerder Groen en Water

Telefoon          0348 - 55 99 79

E-mail               kees.de.leeuw@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig