Vervangen zes bruggen

Home > Projecten > Vervangen zes bruggen

Vervangen zes bruggen

Aanleiding

In 2019 en 2020 vervangt de gemeente Lopik zes bruggen in de gemeente. De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van deze bruggen. De Prinses Christinabrug tussen de Lopikerweg Oost en de Radiolaan is in dusdanig slechte staat dat deze al is afgesloten voor zwaar verkeer met een aslast groter dan 2 ton.

Projectgrens

Het gaat om de volgende bruggen; (1) Prinses Christinabrug, (2) Batuwsebrug, (3) Prinses Beatrixbrug, (4) Oranjebrug, (5) Fuikebrug en (6) Koningin Julianabrug. De locaties van de bruggen zijn in de onderstaande afbeelding met rode cirkels weergegeven.

Ontwerp

Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Lopik het onderstaande ontwerp voor de bruggen vastgesteld. Hiermee krijgen alle nieuwe bruggen een uniforme en herkenbare uitstraling.

Planning

De planning is als volgt:

Voorbereiding                                                   2019

Start werkzaamheden                                       Begin 2020

Oplevering werkzaamheden                             Eind 2020

Zodra er meer informatie over de planning bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt. Direct aanwonenden worden voorafgaand aan de uitvoering door de gemeente en aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden direct aanwonenden hierover geïnformeerd.

Contact

Naam               Paul Verweij

Functie             Projectleider gemeente

Telefoon           0348-559920

E-mail              paul.verweij@lopik.nl