Vervangen zes bruggen

Home > Projecten > Vervangen zes bruggen

Vervangen zes bruggen

Update: Wegafsluitingen vanwege vervangen Fuikebrug en Prinses Beatrixbrug

In opdracht van de Gemeente Lopik vervangt Holland Scherm b.v. in het totaal zes bruggen in de gemeente Lopik, waaronder de Fuikebrug en de Prinses Beatrixbrug.

Vanwege de wegwerkzaamheden is er geen doorgang voor het autoverkeer (met uitzondering van hulpdiensten) mogelijk gedurende onderstaande data en tijdstippen.

Bewoners zijn met een informatiebrief en vooraankondigingsborden op de hoogte gesteld van de afsluitingen en verkeersmaatregelen.

Direct omwonenden worden nogmaals geattendeerd op de wegafsluitingen.

Locatie

 • Fuikebrug: Kruising ter hoogte van de Lopikerweg Oost 53b te Lopik.
 • Prinses Beatrixbrug: Kruising ter hoogte van de Lopikerweg West / Cabauwsekade 14 te Lopik

Tijdstippen gehele afsluiting

 • dinsdag 4 mei 07:00 uur t/m woensdag 12 mei 16:00 uur.
 • maandag 17 mei 07:00 t/m 16:00 uur.

Update werkzaamheden vervangen bruggen fase 2

Werkzaamheden Koningin Julianabrug starten 4 januari 2021

De werkzaamheden voor het vervangen van de Koningin Julianabrug worden uitgevoerd tussen 4 januari 2021 en 16 maart 2021.

Het project

In opdracht van de Gemeente Lopik vervangt Holland Scherm b.v., in het totaal 6 bruggen in de gemeente Lopik. Hieronder valt ook de Koningin Julianabrug gelegen tussen de Lopikerweg West ter hoogte van nummer 117 en de Cabauwsekade in Lopik, zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.

Wegafsluitingen

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zullen onderstaande verkeersmaatregelen van toepassing zijn;

 • De bestaande Koningin Julianabrug is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer.
 • Tijdens de werkzaamheden is de Lopikweg West, ter hoogte van nummer 117, volledig afgesloten voor al het doorgaande autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de N210.
 • Tijdens de werkzaamheden is de Cabauwsekade ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het doorgaande autoverkeer. Middels onderstaande contactgegevens kan agrarisch bestemmingsverkeer in overleg passeren.
 • Het fietspad over de Cabauwsekade wordt ter hoogte van de brug afgesloten. De fietsers worden omgeleid over de Lopikerweg West. De fietsers kunnen te allen tijde gebruik blijven maken van de Lopikerweg West en kunnen ter hoogte brug de bouwlocatie passeren.

Inloopspreekuur

Tijdens de werkzaamheden wordt wekelijks een inloopspreekuur door Holland Scherm georganiseerd waar u terecht kunt met uw vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele hinder. Het inloopspreekuur wordt vanaf 4 januari elke donderdag gehouden tussen 14:00 uur en 15:00 uur. In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u zich hiervoor vooraf aan te melden middels onderstaande contactgegevens.

Locatie van het spreekuur is:

Koningin Julianabrug, projectlocatie Holland Scherm

Nabij Lopikerweg West 117 te Lopik

Contactgegevens

Indien u naar aanleiding van deze informatie of tijdens de werkzaamheden en afsluitingen nog vragen heeft over de uitvoering van het project, kunt u contact opnemen met de heer D.W. (Danny) de Vries, ddevries@hollandscherm.nl, tel. 010 - 208 33 20.

De planning wordt als volgt:

Fase 2: Koningin Julianabrug:

Start werkzaamheden               4 januari 2021

Oplevering werkzaamheden     16 maart 2021

Werkzaamheden Oranjebrug starten 4 januari 2021

De werkzaamheden voor het vervangen van de Oranjebrug worden uitgevoerd tussen 4 januari 2021 en 9 maart 2021.

Het project

In opdracht van de gemeente Lopik vervangt Holland Scherm b.v. in het totaal 6 bruggen in de gemeente Lopik. Hieronder valt ook de Oranjeburg gelegen aan de Dorp ter hoogte van nummer 93 in Polsbroek, zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande brug inclusief de verharding van de weg. Voor de nieuwe brug worden er stalen buispalen aangebracht waarop de betonconstructie wordt aangebracht. Tevens wordt het gehele kruispunt aan weerszijde van de brug opnieuw geasfalteerd met rood asfalt. De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag t/m vrijdag tussen 06:30 en 17:00 uur.

Wegafsluitingen

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het niet te voorkomen dat er omleidingen en (tijdelijke) wegafsluitingen zijn. In het onderstaande overzicht is aangegeven wat de maatregelen zijn:

 • De bestaande Oranjebrug is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer.
 • De doorgaande weg aan weerszijden van de bestaande brug (Dorp noordzijde en Dorp zuidzijde) wordt gedurende de werkzaamheden tijdelijk versmald tot één rijbaan;
 • Bushalte 'De Porrel' wordt tijdelijk verplaatst;
 • Fietsers hebben te allen tijde doorgang langs de bouwlocatie. Dit geldt zowel voor Dorp (noordzijde)/Noordzijdseweg als voor Dorp (zuidzijde)/Zuidzijdseweg.
 • Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het Dorp eenmaal één week lang volledig afgesloten voor al het doorgaande autoverkeer. In deze week wordt het kruispunt van de brug voorzien van een nieuwe fundering en asfaltdeklaag. De fietsers kunnen wel langs de zuidzijde van de brug (Dorp), de bouwlocatie passeren.
 • De data van de gehele afsluiting zijn nog niet definitief bekend en worden middels vooraankondigingsborden en op deze pagina gecommuniceerd.

Inloopspreekuur

Wekelijks wordt een inloopspreekuur door ons georganiseerd waar u terecht kunt met u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele hinder. Het inloopspreekuur wordt vanaf 4 januari elke dinsdag gehouden tussen 14:00 uur en 15:00 uur. In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u zich hiervoor vooraf aan te melden middels onderstaande contactgegevens.

Locatie van het spreekuur is:

Oranjebrug, projectlocatie Holland Scherm

Nabij Dorp 93 te Polsbroek

Contactgegevens

Indien u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden en afsluitingen nog vragen heeft over de uitvoering van het project, kunt u contact opnemen met de heer D.W. (Danny) de Vries, ddevries@hollandscherm.nl, tel. 010 - 208 33 20.

Planning Oranjebrug:

Start werkzaamheden               4 januari 2021

Oplevering werkzaamheden     9 maart 2021


Update afsluiting Lopikerweg Oost t.b.v. vervangen bruggen

Bij het voorbereiden van de werkzaamheden hebben we ervoor gekozen om beide bruggen, de Prinses Christinabrug en de Batuwsebrug, in dezelfde hoek van de gemeente gelijktijdig te vervangen. Gekozen is om de Lopikerweg Oost daarom tijdelijk af te sluiten. Dit betekent in een kortere tijd meer overlast, in plaats van iets minder overlast over een langere periode. Je kan er over discussiëren of dat een gelukkige keuze is geweest, maar dat is niet iets wat we nu nog kunnen veranderen. De afzettingen en omleidingen zijn afgestemd met de hulpdiensten (brandweer/ambulance/politie), zodat deze hiermee rekening kunnen houden in hun aanrijdroute.

Voor fietsers is er te allen tijde doorgang mogelijk over het fietspad aan de zijde van de Radiolaan. Via de berm wordt een doorgang gerealiseerd.

 

Afsluiting Prinses Christinabrug

Locatie: Kruising Lopikerweg Oost / Radiolaan

Tijdstip: Gehele afsluiting van maandag 30-11 07:00 uur t/m vrijdag 04-12 16:00 uur