Werkzaamheden bushalte 'De Driesprong' in Benschop

Home > Projecten > Werkzaamheden bushalte 'De Driesprong' in Benschop

Werkzaamheden bushalte 'De Driesprong' in Benschop

Dit item is verlopen op 25-12-2020.

Vanaf woensdag 25 november vinden werkzaamheden plaats ter hoogte van ‘De Driesprong’ te Benschop voor het realiseren van een nieuwe bushalte.

Inleiding

De kern Benschop is voor de bereikbaarheid afhankelijk van een beperkt aantal busverbindingen. Als uitvloeisel van het vervoersplan 2020 van de provincie Utrecht is recent door de provincie en vervoersmaatschappij Keolis besloten om buslijn 195 en buslijn 295 (ook) buiten de kern Benschop te laten halteren. (Buslijn 195 blijft ook door Benschop heen rijden.)

Een nieuwe bushalte op de kruising Dorp (zuidzijde) Benschop – Boveneind Zuidzijde – Ir. F.E.D. van Enschedeweg, bekend als ‘De Driesprong’, maakt het mogelijk dat inwoners van Benschop gebruik kunnen gaan maken van de hoogfrequente buslijn 295 naar Utrecht en Schoonhoven/Rotterdam. De nieuwe bushalte is een verbetering voor de bereikbaarheid van de kern Benschop met openbaar vervoer.

Aanleiding

De bushalte moet voor het einde van het jaar zijn gerealiseerd in verband met de nieuwe dienstregeling die per 1 januari 2021 in gaat. De bushalte wordt gerealiseerd met subsidie van de provincie Utrecht.

Ontwerp bushalte

De bushalte wordt als volgt ingepast:

  • De bestaande oversteek voor fietsers en voetgangers naar het Boveneind ZZ vervalt in verband met veiligheid als gevolg van de nieuwe bushaltes. Er komt een nieuwe, overzichtelijke oversteek voor voetgangers en fietsers ten oosten van de nieuwe uitvoegstrook.
  • Voor de noordelijke bushalte gaan de bussen halteren op de rijbaan.
  • Voor de zuidelijke bushalte wordt een nieuwe uitvoegstrook gerealiseerd voor het halteren om opstoppingen op de kruising te voorkomen.
  • Er komt een overdekte fietsenstalling bij de noordelijke bushalte.
  • De groenstrook langs de wetering wordt opnieuw ingericht. De bomen, die gedeeltelijk ziek zijn, worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen.

Uitvoering werkzaamheden en wegafsluitingen

Aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn. B.V. uit Woerden voert de werkzaamheden uit en start woensdag 25 november.

In de periode tot maandag 30 november worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf de berm en blijven alle rijbanen beschikbaar.

Vanaf 30 november 07.00 uur wordt de doorgaande weg vanaf IJsselstein richting N210 en Benschop-dorp afgesloten ter hoogte van Boveneind Zuidzijde 61 en 63. Doorgaand verkeer vanaf de N210 richting IJsselstein blijft wel mogelijk. Vanuit Benschop-dorp is uitsluitend doorgaand verkeer richting N210 mogelijk.

Van maandag 14 t/m woensdag 16 december wordt de gehele kruising afgesloten voor alle verkeer tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Naar verwachting zijn de werkzaamheden gereed in week 52. De overdekte fietsenstalling wordt in 2021 gerealiseerd.

Vriendelijk verzoek aan automobilisten

We constateren dat automobilisten ervoor kiezen om via het Boveneind Noordzijde (smalle kant) richting IJsselstein te rijden. Dat levert onveilige situaties op voor fietsers en ergernis voor automobilisten die elkaar op de smalle weg – vaak via de berm – moeten passeren.

Daarom vragen wij automobilisten vriendelijk om via de N210 (en dus niét via het Boveneind NZ) naar IJsselstein te rijden. Dan kunnen schoolgaande kinderen en andere fietsers veilig gebruik blijven maken van de ‘smalle kant’.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie dan kunt u terecht bij onze toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoonnummer 06 - 11 08 72 92.

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemersbedrijf A. van Ooijen B.V. via email info@van-ooijen.com of telefoonnummer 06 - 27 05 22 78.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig