Werkzaamheden Dorpstraat

Home > Projecten > Werkzaamheden Dorpstraat

Werkzaamheden Dorpstraat

UPDATE 19 NOVEMBER 2021

In de week van 22 t/m 26 november 2021 worden de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd, de lichtmasten geplaatst en split aangebracht op het voetpad langs de wetering. Eind november wordt de Dorpstraat weer opengesteld voor al het doorgaande verkeer.

Vervolg werkzaamheden

In de week van 22 t/m 26 november wordt de kruising voor Eethuys de Manebrug (kruising Wielsekade, Vogelzangsekade en Rolafweg Noord) afgesloten voor al het verkeer voor het aanbrengen van een markering om de situatie ter plaatse overzichtelijker te maken.

Bereikbaarheid

  1. De bloembakken ter hoogte van Wielsekade 19 worden tijdelijk verwijderd zodat de bewoners van de Wielsekade 1 t/m 22 hun woning via de andere kant van de Wielsekade kunnen bereiken.
  2. Ter hoogte van Vogelzangsekade 1a wordt de doorsteek voor het gemotoriseerde verkeer naar het Koning Willem-Alexanderplein gerealiseerd. Hierbij wordt eenrichtingsverkeer ingesteld met een verplichte uitrijrichting naar het Koning Willem-Alexanderplein.

Locatie afsluiting en maatregel 1 en 2.


UPDATE: 17 november 2021

Aanpassingen verkeersstructuur centrum Lopik en verkeersmaatregelen Lopikerweg Oost.

1. Wijziging verkeersstructuur centrum Lopik

Op dit moment wordt de openbare ruimte van de Dorpstraat te Lopik opnieuw ingericht. Hierbij worden voor het einde van het jaar enkele wijzigingen gedaan aan de verkeersstructuur in Lopik.

Eenrichtingsverkeer op de Manebrug

De verkeerssituatie in het centrum van de kern Lopik is onoverzichtelijk en wordt daardoor als onveilig ervaren. Voor het deel van de Rolafweg Noord, gelegen tussen de Vogelzangsekade/Wielsekade, en de Dorpstraat wordt daarom eenrichtingsverkeer ingesteld over de Manebrug. Op die manier kan gemotoriseerd verkeer over de brug alleen het centrum uitrijden. Hierdoor wordt de kruising voor Eethuys De Manebrug overzichtelijker voor (brom)fietsers.

Het accentueren van de kruising voor Eethuys De Manebrug

Door het aanbrengen van een markering op de kruising ter hoogte van Eethuys De Manebrug (kruising Wielsekade, Vogelzangsekade en Rolafweg Noord), wordt de attentiewaarde verhoogd. Daardoor wordt de situatie overzichtelijker en verbetert de veiligheid van dit kruispunt, met name voor fietsers.

De verbinding Vogelzangsekade – Wielsekade

De Vogelzangsekade wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van Eethuys De Manebrug. Ter hoogte van Vogelzangsekade 1A wordt een doorsteek voor gemotoriseerd gemaakt naar het Koning Willem-Alexanderplein. Hierbij wordt eenrichtingsverkeer ingesteld met een verplichte uitrijrichting naar het Koning Willem-Alexanderplein.

2. Snelheidsremmende maatregelen Lopikerweg Oost

Pilot tijdelijke maatregelen

In het voorjaar van 2020 hebben we tijdens de reconstructie van de Oost-West-Fietsverbinding snelheidsremmende maatregelen geplaatst op de Lopikerweg Oost in de vorm van chicanes. Het doel van deze chicanes was het verlagen van de snelheid, zodat fietsers veiliger gebruik konden maken van de Lopikerweg Oost.

Vervolg op de tijdelijke maatregelen

Naar aanleiding van de pilot in het voorjaar van 2020 en enkele reacties van bewoners en weggebruikers, hebben we ervoor gekozen om voorlopig geen definitieve chicanes aan te brengen. In plaats daarvan kiezen we voor een vorm die de mogelijkheid biedt om de snelheidsremmende maatregelen aan te passen indien noodzakelijk. Op deze manier kunnen we het functioneren van de maatregelen monitoren, voordat we een definitieve locatie bepalen.

Planning

De wijzigingen in het centrum van Lopik zijn voor het einde van het jaar gereed. De snelheidsremmende maatregelen op de Lopikerweg Oost worden in verband met de verkeersveiligheid pas geplaatst in het voorjaar van 2022.

Meer informatie

De tekening met het bebordingsplan, het verkeersbesluit en de locatie van de chicanes vindt u zowel via de volgende linken als onderaan deze pagina:

Bebordingsplan verbeteren verkeerscirculatie

Presentatietekening snelheidsremmende maatregelen scheidingselementen

Verkeersbesluit

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze werkvoorbereider Rohan Khatri. Hij is bereikbaar via e-mail rohan.khatri@lopik.nl en telefoon (0348) 55 99 03.


Update 18 oktober 2021: Fase 1 afgerond