Werkzaamheden waterschap in Polsbroek

Home > Projecten > Werkzaamheden waterschap in Polsbroek

Werkzaamheden waterschap in Polsbroek

Door de klimaatverandering is het langer en vaker erg droog in Nederland. Tijdens deze droge periodes neemt de aanvoer van het water in de rivieren af en kan zeewater dieper landinwaarts stromen. Om ervoor te zorgen dat er ook in deze periodes voldoende zoet water beschikbaar is in West-Nederland, voert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnladen (HDSR) vanuit onder andere de Lopikerwaard en Polsbroek extra zoetwater aan naar het westen.

Omdat de vraag naar zoetwater toeneemt, moet het waterschap meer water aanvoeren. In Polsbroek zorgen smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg voor een knelpunt in deze wateraanvoer.

In samenwerking met de gemeente Lopik gaat het waterschap de duiker onder de weg vervangen door een nieuwe brug waar meer water onderdoor kan stromen. Onder de brug komt een nieuwe faunapassage. Ook komt er een nieuwe stuw, een nieuwe watergang en worden bestaande watergangen breder.

Op de website van het waterschap staat vanaf 7 april a.s. een online presentatie waarin de aannemer vertelt over het ontwerp van de brug, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunt blijven van de voortgang. De presentatie vindt u hier: www.hdsr.nl/kwa  

De uitvoering is gepland vanaf eind december 2021.