'Samen doen!'

Home > 'Samen doen!'

'Samen doen!'

Samen met inwoners en partners hebben we het afgelopen jaar stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Lopik. Want in een goed georganiseerd Sociaal Domein doet iedereen mee. Met hulp van inwoners en partners hebben we een waardevolle bijdrage gekregen om het beleid een goede richting te geven. Deelnemers aan de vier bijeenkomsten hebben meegedacht over vraagstukken zoals Wmo, jeugdzorg, participatie, werk & inkomen en vervoer.  

Burgemeester Laurens de Graaf en wethouder Johan van Everdingen riepen u op om deel te nemen aan de klankbordgroep ‘Samen doen!’. De groep is – in wisselende samenstelling - vier keer bij elkaar gekomen en is aan de slag gegaan met veel verschillende onderwerpen. De laatste bijeenkomst was op 11 april jl.

Zoektocht
De periode rond de zomer kenmerkte zich door een zoektocht hoe we verder gaan met ‘Samen Doen!’ omdat de gemeente er financieel minder positief voor staat dan tijdens de start van ‘Samen doen!’. De uitkomst van de zoektocht is dat, anders dan eerder gedacht, in een ander tempo en op een andere manier aan de slag wordt gegaan. In plaats van een van tevoren uitgewerkte uitvoeringsagenda sluiten we aan bij natuurlijke momenten. Voorbeelden hiervan zijn inkooptrajecten, inwonersinitiatieven of nieuwe taken die naar de gemeente toekomen. Deze werkwijze is verwerkt in het beleidsplan dat op dinsdag 3 december 2019 in de commissievergadering werd besproken. Op 17 december 2019 heeft de raad het beleidsplan Samen Doen! unaniem vastgesteld. Het beleidsplan is als PDF onderaan deze pagina te downloaden.

In het eerste kwartaal van 2020 nodigen wij u uit. Om bij te praten over het door de raad vastgestelde beleidsplan en te bespreken hoe we aan de slag gaan met de uitvoering.

Vragen, aanmelden of meer informatie?  
Neem dan contact met ons op via samendoen@lopik.nl of telefoonnummer (0348) 55 99 55.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig