Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om met mijn partner gezamenlijk gezag te krijgen over mijn kind ? 

Home > simfaq > Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om met mijn partner gezamenlijk gezag te krijgen over mijn kind ? 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om met mijn partner gezamenlijk gezag te krijgen over mijn kind ? 

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om met mijn partner gezamenlijk gezag te krijgen over mijn kind ? 

Antwoord:

Als u samen met uw partner - die niet de (biologische) ouder is van uw kind - gezag wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter kijkt of u aan een aantal voorwaarden voldoet. Er wordt hierbij vooral gekeken naar het belang van uw kind. Ook speelt het een rol of uw kind nog een andere ouder heeft of niet.

Voorwaarden toekennen gezamenlijk gezag

De rechter kan gezamenlijk gezag onder de volgende voorwaarden toekennen:

  • Op het moment dat u het verzoek doet, oefent u alleen het gezag uit.
  • Uw partner heeft een goede band met uw kind. Ook hebben u en uw partner een goede band met elkaar. Dit is belangrijk omdat uw kind moet kunnen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving.
  • Uw kind moet zich goed kunnen ontwikkelen. Als uw kind 12 jaar of ouder is, vraagt de rechter ook naar zijn of haar mening.

Als uw kind nog een andere ouder heeft, bijvoorbeeld uw ex-partner na een scheiding, gelden daarnaast nog 2 andere voorwaarden:

  • U en uw partner hebben minstens 1 jaar samen voor het kind gezorgd.
  • U heeft als ouder minstens 3 jaar alleen het gezag uitgeoefend.
Stuur door aan een vriend
Stuur door