Als de gemeente toezicht houdt op de jeugdzorg, is dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt?

Home > simfaq > Als de gemeente toezicht houdt op de jeugdzorg, is dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt?

Als de gemeente toezicht houdt op de jeugdzorg, is dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Als de gemeente toezicht houdt op de jeugdzorg, is dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt?

Antwoord:

Kwaliteitswaarborging voor

  • jeugdhulpaanbieders,
  • uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en
  • voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ( AMHK)

is in de Jeugdwet opgenomen.

Toezicht en de handhaving gebeurt door de Rijksinspectie en dus niet door gemeenten zelf.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig