Bepaalt de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Home > simfaq > Bepaalt de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Bepaalt de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Bepaalt de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Antwoord:

Nee, het is niet de gemeente die beslist dat uw kind uit huis wordt geplaatst. De kinderrechter beslist daarover.  De gemeente is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt.

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag van ouders bij de opvoeding van het kind wordt beperkt.  Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. Alle instellingen deze maatregelen willen blijven uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten hiervoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt.

Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen we 'gecertificeerde instellingen'. De gemeente vraagt aan een gecertificeerde instelling om een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing uit te voeren en ervoor te zorgen dat uw kind bij een pleeggezin of in een instelling wordt geplaatst.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig