Bepaalt de gemeente welke zorg er komt?

Home > simfaq > Bepaalt de gemeente welke zorg er komt?

Bepaalt de gemeente welke zorg er komt?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Bepaalt de gemeente welke zorg er komt?

Antwoord:

Vanaf 2015 organiseren gemeenten de toegang tot jeugdhulp. Dat betekent dat u voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen in uw gemeente terecht kunt.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

  • advies over jeugdhulp (samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past);
  • bepalen van jeugdhulp (samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen);
  • deskundige toeleiding naar jeugdhulp (ervoor zorgen dat de jeugdige ook terecht kan bij de gekozen hulp);
  • het inzetten van de juiste hulp (ervoor zorgen dat de jeugdige de hulp ook daadwerkelijk krijgt).

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Zij hoeven niet alles zelf uit te voeren, maar kunnen daarvoor deskundige organisaties en hulpverleners inschakelen. Gemeenten moeten zich houden aan de eisen uit de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet, en ervoor zorgen dat het werk door goed opgeleide mensen gedaan wordt. Veel gemeenten hebben nu al een Centrum voor jeugd en gezin (CJG) waarin verschillende jeugdorganisaties samenwerken. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Ook dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig