Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wlz bij verblijf in een instelling?

Home > simfaq > Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wlz bij verblijf in een instelling?

Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wlz bij verblijf in een instelling?

FAQ / Zorg en gezondheid / Kosten zorg en zorgverzekering / Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wlz bij verblijf in een instelling?

Antwoord:

Ja, wanneer u gebruik maakt van de Wet langdurige zorg (Wlz), betaalt u een eigen bijdrage. Via de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen deze eigen bijdrage niet.

Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen, hangt af van verschillende zaken. Denk aan:

  • het aantal personen in uw huishouden;
  • uw verzamelinkomen en dat van uw partner;
  • uw Wlz-indicatie: welke, hoeveel en hoelang zorg u nodig heeft.

Het CAK berekent dit voor u en stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Meer informatie

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig