Binnen welke termijn krijg ik een beslissing op mijn bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde van mijn huis?

Home > simfaq > Binnen welke termijn krijg ik een beslissing op mijn bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde van mijn huis?

Binnen welke termijn krijg ik een beslissing op mijn bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde van mijn huis?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Belastingen en heffingen / Binnen welke termijn krijg ik een beslissing op mijn bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde van mijn huis?

Antwoord:

De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin u uw bezwaar indient de tijd om een beslissing te maken. Deze termijn mag met 6 weken worden verlengd. Voor langer uitstel is uw toestemming nodig.

Dient u pas in de laatste 6 weken van het kalenderjaar uw bezwaarschrift in, dan is de minimale beslistermijn 6 weken. Ook deze termijn kan de gemeente met 6 weken verlengen. En ook hier heeft de gemeente voor langer uitstel uw toestemming nodig.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig