Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

Home > simfaq > Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

FAQ / Buitenland: werken, wonen en reizen / Verblijf, werk en studie in het buitenland / Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

Antwoord:

Als u in Nederland woont en werkt, bent u verplicht verzekerd voor de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Als u buiten Nederland gaat werken, blijft u in sommige gevallen verplicht verzekerd:

  • U gaat werken in een EU-land of een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten over de werknemersverzekeringen (een ‘verdragsland‘).
  • U wordt korter dan een jaar door uw werkgever naar het buitenland uitgezonden.
  • Uw gezin blijft in Nederland wonen. Het kan dan gaan om uw partner, maar ook uw kinderen, zolang zij tot uw huishouden behoren.

Bent u niet meer verzekerd bent, dan ervoor kiezen een vrijwillige verzekering af te sluiten.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door