Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

Home > simfaq > Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

FAQ / Buitenland: werken, wonen en reizen / Verblijf, werk en studie in het buitenland / Blijven mijn sociale verzekeringen bestaan als ik vertrek naar het buitenland?

Antwoord:

Als u in Nederland woont en werkt, bent u verplicht verzekerd voor de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Als u buiten Nederland gaat werken, blijft u in sommige gevallen verplicht verzekerd:

  • U gaat werken in een EU-land of een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten over de werknemersverzekeringen (een ‘verdragsland‘).
  • U wordt korter dan een jaar door uw werkgever naar het buitenland uitgezonden.
  • Uw gezin blijft in Nederland wonen. Het kan dan gaan om uw partner, maar ook uw kinderen, zolang zij tot uw huishouden behoren.

Bent u niet meer verzekerd bent, dan ervoor kiezen een vrijwillige verzekering af te sluiten.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig