De gemeente reageert niet binnen de officiële behandelingstermijn op mijn bouwaanvraag. Mag ik beginnen met bouwen?

Home > simfaq > De gemeente reageert niet binnen de officiële behandelingstermijn op mijn bouwaanvraag. Mag ik beginnen met bouwen?

De gemeente reageert niet binnen de officiële behandelingstermijn op mijn bouwaanvraag. Mag ik beginnen met bouwen?

FAQ / Wonen en leefomgeving / Wonen en vergunningen / De gemeente reageert niet binnen de officiële behandelingstermijn op mijn bouwaanvraag. Mag ik beginnen met bouwen?

Antwoord:

Ja, maar niet helemaal direct. U heeft 3 dagen na het verstrijken van de termijn automatisch een vergunning en dus toestemming om te bouwen. We noemen dit een vergunning 'van rechtswege’.

De gemeente moet dan de omgevingsvergunning bekendmaken (publiceren in een huis-aan-huisblad) binnen 2 weken nadat deze van rechtswege is verleend. Voor bouwaanvragen geldt dat de vergunning pas in werking treedt 6 weken na de bekendmaking ervan. Zo kunnen belanghebbenden ook bezwaar maken tegen de van rechtswege verleende vergunning.

Let op! U kunt pas beginnen met bouwen als de vergunning bekend is gemaakt, de bezwaarperiode van 6 weken is afgelopen en niemand tegen de vergunning een bezwaar heeft ingediend.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig