Hoe hoog is een IOAZ-uitkering?

Home > simfaq > Hoe hoog is een IOAZ-uitkering?

Hoe hoog is een IOAZ-uitkering?

FAQ / Belastingen, uitkeringen en toeslagen / Bijstandsuitkeringen / Hoe hoog is een IOAZ-uitkering?

Antwoord:

De hoogte van uw IOAZ-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. U krijgt een IOAZ-uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Onvoldoende inkomen en IOAZ

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. U kunt deze uitkering aanvragen bij de gemeente. De gemeente kijkt of u:

  • inkomsten uit arbeid heeft. Zoals salaris of inkomsten die voortkomen uit salaris (bijvoorbeeld een WW-uitkering of een WAO-uitkering);
  • een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAZ vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAZ-uitkering krijgt.

IOAZ, eigen vermogen en pensioentekort

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt volledig mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig